Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA352 - Kryptografi  
 
Kursplanen fastställd 2015-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPALG
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Laboration 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0215 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   14 Jan 2016 em H   06 Apr 2016 fm SB  

I program

MPALG DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPALG DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPCSN DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPCSN DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MPCAS KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Aikaterini Mitrokotsa


Ersätter

TDA350   Kryptoteknik TDA351   Kryptografi


  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att kunna följa kursen krävs kunskaper om datastrukturer och diskret matematik, motsvarande inledande kurser i ämnena samt programmeringskunskaper (exempelvis C, Java eller Haskell).

Syfte

Kursens syfte är att ge en översikt över kryptografiska begrepp, primitiver, protokoll och applikationer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • sammanfatta de viktigaste målen för kryptografi och illustrera dessa med ett antal exempel på hur kryptografiska tjänster är integrerade i aktuella tillämpningar, både i mjukvara och hårdvara
  • beskriva mål, konstruktionsprinciper och gemensamma strukturer för att skapa hemliga nycklar, t.ex. block- och ström-chiffer och meddelandeautentiseringskoder.
  • identifiera, analysera och förklara olika former av attacker som baserats på felaktig användning av primitiver, tillstånd eller protokoll.
  • förklara hur grundläggande primitiver för öppna nyckar kan definieras utifrån svårlösliga matematiska problem som t.ex. diskreta logaritmer eller faktorisering, samt analysera varianter av dessa system.
  • förklara hashfunktioners olika användningsområden i andra kryptografiska primitiver och protokoll, samt de krav detta ställer på hashfunktioner.
  • exemplifiera när olika säkerhetskoncept, såsom informationsteoretiska, beräkningsbara, bevisbara och praktisk säkerhet, är tillämpliga samt beskriva de säkerhetsgarantier som de erbjuder.
  • förklara grundläggande tekniker för kryptering med såväl hemlig som öppen nyckel.

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande begrepp inom kryptografi (sekretess, autentisering, oavvislighet). Kryptering med symmetrisk nyckel: block- och strömchiffer, konstruktionsprinciper, exempel, och meddelandeautentiseringskoder. Kryptering med öppen nyckel: asymmetriska chiffer, signaturer. Attackmodeller och säkerhetskoncept. Protokoll för nyckelhantering, autentisering och andra tjänster.

Organisation

Undervisning ges i form av föreläsningar, övningar och handledning i samband med inlämningsuppgifter.

Litteratur

Information om litteratur ges på kursens hemsida före kursstart.

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter. Baserat på tentamensresultatet ges betygen U, 3, 4 eller 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.