Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK017 - Strategi
 
Kursplanen fastställd 2015-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPMEI
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kursen är full
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   15 Jan 2016 em M,  05 Apr 2016 fm H,  22 Aug 2016 em M

I program

MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Joakim Björkdahl
Bitr professor  Martin Wallin


Ersätter

TEK016   Strategic management of innovation and technology


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Detta är en utmanande, intensiv och givande masternivåkurs som är öppen för alla chalmerister som behärskar grunderna inom företagsekonomi och mikroekonomi. Ett absolut minimikrav är en grundkurs av typen TEK255 (Managerial economics), men deltagarna förväntas prestera på en avancerad nivå (master) från dag ett. Studenter som saknar sådan kunskap förväntas vidta nödvändiga åtgärder för att kunna bidra till fallstudier och klassdiskussioner.

Studenter från mastersprogram vid Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation är automatiskt behöriga (men inte nödvändigtvis förberedda). Studenter antagna till MPMEI (Management and Economics of Innovation) är prioriterade.

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla studentens kunskaper inom strategianalys. Strategianalys handlar om identifiering av problem, möjligheter och lösningar som förbättrar företagets resultat. Kursen fokuserar på de beslut och åtgärder med vilka företag skapar, upprätthåller och förbättrar sina konkurrensfördelar. Kursen introducerar grundläggande teorier och modeller för strategianalys och illustrerar tillämpningsområden genom falldiskussioner. Det yttersta målet med kursen är att hjälpa dig att arbeta mer effektivt och framgångsrikt i din professionella karriär.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

(a) Tillämpa strategiska analysverktyg och teorier
(b) Analysera och utarbeta planer för hur affärsenheter skapar och upprätthåller konkurrensfördelar (dvs., ’business strategy’)
(c) Analysera och definiera företagets verksamhetsområden (dvs., ’corporate strategy’)
(d) Delta i strategiskt beslutsfattande
(e) Förmedla insikter från strategianalys

Innehåll

Syftet med kursen är att utveckla studentens kunskaper inom strategianalys. Strategianalys handlar om identifiering av problem, möjligheter och lösningar som förbättrar företagets resultat. Kursen fokuserar på de beslut och åtgärder med vilka företag skapar, upprätthåller och förbättrar sina konkurrensfördelar. Kursen introducerar grundläggande teorier och modeller för strategianalys och illustrerar tillämpningsområden genom falldiskussioner. Det yttersta målet med kursen är att hjälpa dig att arbeta mer effektivt och framgångsrikt i din professionella karriär.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, fallstudiearbete och klassdiskussioner med fokus på lärandemålen.

Litteratur

Kurslitteraturen kommer att meddelas vid kursstart.

Examination

Examinationen består av (a) en skriftlig tentamen och (b) fallstudiearbete. Betygsskala: U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.