Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IEK312 - Kvalitetsutveckling
 
Kursplanen fastställd 2015-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPQOM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B
Max antal deltagare: 90

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   30 Okt 2015 em H,  07 Jan 2016 em H,  19 Aug 2016 em M

I program

MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPEPO ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Henrik ErikssonKurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B
Max antal deltagare: 90

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   18 Mar 2016 em EKL,  19 Aug 2016 em M

I program

MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPMAR SJÖFARTENS ORGANISATION OCH LEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Henrik ErikssonErsätter

IEK311   Total quality management


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Beskriva och använda statistiska begrepp som sannolikhet, täthetsfunktion, kumulativa fördelningsfunktion, normalfördelning, binomialfördelning, poisson-fördelning, standardavvikelse, feltyper 1 och 2.

Syfte

Målet med kursen är att hjälpa studenter att förvärva kunskap om olika initiativ för ökad kvalitet och att bättre förstå ämnet kvalitets- och verksamhetsutveckling. Kursen syftar också till att hjälpa studenterna att utveckla praktiska förmågor med syfte att kunna facilitera förbättringsinitiativ.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva kvalitetsutveckling och dess principer
- Beskriva orsakerna för verksamheter att förbättra och barriärer mot förändring och förbättring
- Beskriva hur och när olika arbetssätt och verktyg rörande kvalitetsutveckling kan användas i praktiken
- Tillämpa och kunna facilitera kvantitativa metoder praktiskt för att förbättra processer och produkter
- Tillämpa och kunna facilitera kvalitativa metoder praktiskt för att förbättra verksamheter

Innehåll

Kursen ger en översikt i kvalitets- och verksamhetsutvecklingsområdet och praktisk träning i både kvalitativa och kvantitativa förbättringsmetoder. Kursen innehåller lektioner, seminarer, övningar, och grupparbeten. Gästföreläsare ger insikter om hur olika initiativ inom kvalitetsutveckling är genomförda i praktiken. Ämnen som kursen tar upp inkluderar:
- Introduktion: Principer inom kvalitetsutveckling, finansiella argument för kvalitetsutveckling, kvalitetsrörelsen historiskt, kundorientering, och förbättringskunskap
- Kvalitet i produktutveckling
- Försöksplanering
- Robust Design
- Statistisk processtyrning och förbättring
- Förbättringsverktyg och managementverktyg
- Processledning
- Six Sigma och förbättringsprogram
- Kvalitets- och verksamhetsutveckling i praktiken
- Kontinuerligt lärande och lärandecykler
- Förändringsledning och ledarskap
- Organisatorisk utvärdering och dess applikationer: Business Excellence och ISO 9000 modeller

Organisation

De centrala byggstenarna är lektioner och gruppövningar

Litteratur

Bergman and Klefsjö (2010) eller motsvarande, och annat material utdelat under kursen.

Bergman, B & Klefsjö, B (2010) "Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction", Third edition. Studentlitteratur, Lund.

Examination

Examination innehåller skriftlig tentamen, mid-term (interaktiv utvärdering) samt arbeten med kvantitativa och kvalitativa metoder.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.