Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK285 - Logistics and supply chain management
 
Kursplanen fastställd 2012-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSCM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   15 Jan 2016 fm H,  07 Apr 2016 em M,  23 Aug 2016 em SB

I program

MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Senior forskare  Gunnar StefanssonBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

The courses TEK 255 Managerial economics and TEK250 Industrial management, or equivalent courses.

Syfte

The aim of the course is to give a fundamental understanding of logistics and supply chain management, be familiar with logistics terminology and concepts, and be able to apply some basic models and methods for analysing and controlling material flows in supply chains.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- describe the logistics and supply chain objectives and performance indicators.
- describe the processes, functions, flows and players in a logistics system.
- explain the design and roles of storage, materials handling, freight transports and packaging in physical material flows.
- define customer service and explain its role in logistics and supply chain management.
- define different logistics costs and tied up capital and related performance measures.
- describe the logistics system in a sustainability perspective.
- describe and compare alternative structures of the logistics system, including products, materials supply, production and distribution.
- describe the basics of design and control of the procurement/materials supply, customer order and forecasting processes.
- describe the basics of manufacturing planning and control.
- describe the basics of transport planning.
- describe, compare and apply the basic materials planning methods and lot sizing methods.
- describe the decoupling purposes for various types of inventories in the materials flow
- apply tied up capital analysis, ABC analysis and total logistics cost analysis.
- describe various logistics effects in supply chains and some concepts to gain increased collaboration in supply chains.
- describe and explain the role of some important logistics and supply chain information systems.

Innehåll

The following themes are included:

- The context of the logistics system.
- The physical material flow (packaging, storage, materials handling, freight transportation).
- Goals and performances of the logistics system (customer service, cost, tied-up capital, environment).
- The structure of the logistics system (products, material supply, production, distribution).
- Planning and control of logistics and supply chains (demand management, materials planning, manufacturing planning and control, transport planning, material supply processes).
- Logistics collaboration in supply chains.
- Logistics information systems.
- Environmental aspects of logistics.
- Methods and tools for logistics development.

Organisation

The course includes lectures, exercises, seminars, assignments and a final written exam.

Litteratur

Jonsson, P. (2008), Logistics and supply chain management, McGraw-Hill.

Examination

The examination is done through written and orally presenting and defending assignments and a final written exam.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.