Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE190 - Linjära statistiska modeller  
 
Kursplanen fastställd 2014-02-13 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPENM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   14 Jan 2016 fm M,  Kontakta examinator,  25 Aug 2016 em SB  

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
MPENM MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Professor  Rebecka Jörnsten  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

MVE155 Statistical Inference or a similar course

Syfte

The course covers the following topics:
- multidimensional normal distributions
- general linear models in linear algebra terms
- statistical analysis of general linear models using algebraic tools like projections,
generalized matrix inverses and quadratic forms
- the duality of hypothesis tests and confidence sets
- Sheffe's and Tukey's methods for multiple tests and confidence intervals
- noncentral t- and F-distributions and their use for test power computations
- tolerance and prediction intervals
- graphical methods for model validation
- introduction to generalizations towards general heteroscedastic and covariance structures
- generalized linear models with link function for some exponential families
- estimation algorithms for various link functions.
- hypothesis testing and confidence intervals for linear combinations of parameters in
the generalized linear models: the binomial, Poisson and multinomial distribution cases
- generalized residuals and their use.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Sätta upp en allmän linjär modell för praktiska tillämpningar och
utföra den statistiska analysen, företrädesvis multipel linjär regression mha av någon statistisk programvara.

Beskriva och analysera linjära modeller med hjälp av matrisalgebra.

Innehåll

- Allmänna linjär modeller
uttryckt i termer av linjär algebra
- modellvalidering
- transformationer
- interaktion
- multikolinjaritet
- val av prediktorer
- generaliserade linjär modeller (översiktligt)

Organisation

Föreläsningar, räkneövningar, datorövningar,
praktiskt arbete i grupp med verkliga data

Litteratur

Applied Regression Analysis 3rd ed, Draper and Smith,
Wileys series in probability and statistics

Examination

Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.