Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LBT431 - Ekonomi- och verksamhetsstyrning
 
Kursplanen fastställd 2015-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIPMA
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi, Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK

Kursen är full
Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: A
Max antal deltagare: 70

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   13 Jan 2016 fm H,  05 Apr 2016 fm SB,  25 Aug 2016 em SB

I program

MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
TIPMA INTERNATIONELL PROJEKTLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Petra Bosch


Ersätter

LBT430   Financial Management


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten skall ha en god förståelse för ekonomi- och verksamhetsstyrning i en organisation inklusive finansiella rapporter. Syftet är också att studenten i sin yrkesutövning skall ha förmågan att konstruktivt deltaga i diskussioner om ekonomi- och verksamhetsstyrning inklusive finansiella rapporer, samt att på ett professionellt sätt deltaga i kontrollen och styrningen av en organisation.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förstå hur centrala begrepp inom ekonomi och verksamhetsstyrning, samt extern redovisning kan relateras till projekt och projektbaserade organisationer
 • Förstå syftet med kontroll och styrning och hur detta införs i en organisation
 • Förklara skillnaden mellan extern och intern redovisning
 • Förstå kopplingen mellan resultat- och balansräkning, samt kassaflödesanalys
 • Förstå syftet med nyckeltal och hur dessa kan beräknas
 • Förstå hur strategier kan implementeras genom traditionella och modernare ekonomistyrningsmodeller
 • Förstå processen där projekt väljs och finansieras
 • Upprätta resultatavräkning

Innehåll

 • Den externa redovisningens och ekonomi- och verksamhetsstyrningens påverkan på resursfördelning, prestationsmätning, kostnadsfördelning, samt kostnadskontroll
 • Verksamhetsstyrning och kontroll
 • Investeringar och investeringsbedömning
 • Finansiering
 • Resultat- och balansräkning, samt kassaflödesanalys
 • Finansiella mål och nyckeltal
 • Kostnadsfördelning
 • Uppställande av budgetar
 • Resultatavräkning

Organisation

Kursen genomförs med en blandning av föreläsningar, övningar, seminarier och interaktiva workshops. Föreläsningar används för att gå igenom kursens olika ämnesdelar. På föreläsningarna introduceras också ett antal fallstudiebaserade övningar som vidare bearbetas i mindre grupper. Syftet med dessa övningar är att bidra till en djupare förståelse av stoff som diskuteras på föreläsningarna. Övningar, seminarier och workshops kommer att fokusera på att fördjupa studentens förståelse genom tillämpning av metoder och tekniker som diskuteras på föreläsningarna

Litteratur

Kursbok: Accounting: Texts and Cases, 13:th edition. Robert Anthony, David Hawkins, Kenneth Merchant. McGraw Hill. ISBN: 9780071289092.

Examination

Skriftlig tentamen


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.