Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME125 - Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden
 
Kursplanen fastställd 2014-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPDE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik, Teknisk design
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   16 Jan 2016 em H,  05 Apr 2016 em M,  26 Aug 2016 em M

I program

MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPNAV MARIN TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSYS SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Professor  Thomas AbrahamssonBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Linjär algebra och flerdimensionell analys.

Syfte

Att ge grunderna för finita elementmetoden och dess användning för
linjärelastisk analys av deformation, töjning och spänning i dimensionering
av mekaniska system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Beskriva finita elementmetoden (FEM) teori inom linjär elasticitet och med den som en numerisk metod lösa deformations-, töjnings- och spänningsproblem
2. Skapa FE modeller från CAD-data
3. Använda kommersiell programvara för spänningsanalys och dimensionering

Innehåll

Grundläggande teori för FEM som en numerisk approximationsmetod. Etablera systemets totala egenskaper genom assemblering av element och lösning av resulterande ekvationer. Tumregler för att välja element och skapa god elementindelning. Applikation av FEM på verkligt stora mekaniska system genom användning av kommersiell programvara.

Organisation

Kursen innehåller 20 h föreläsning, 18 h räkneövning och and 32 h datorövning. Datorövningarna genomförs som grupparbete om två teknologer i varje grupp. En datorövning behandlar ett problem i en skala som är vanlig i industrin.

Litteratur

Liu G.R., Quek S.S., The Finite Element Method - A Practical Course, Butterworth-Heinemann, 2006

Examination

Skriftlig tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.