Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
BOM025 - Effektiva byggproduktionsprocesser
 
Kursplanen fastställd 2015-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDCF
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK

Kursen är full
Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: C
Max antal deltagare: 50

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Professor  Christian Koch
Professor  Per-Erik JosephsonBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Bara för studenter antigen till MPDCF (DCPM) MSc program, TIPMA (IPM) MSc program och Arkitektur MSc program, samt utbytes studenter.

Syfte

Byggbranschen står inför en rad stora utmaningar; global konkurrenskraft, global hållbarhet och individer fysisk och psykisk hälsa. Syftet med kursen är: Först, utveckla en förståelse för hur byggprocesser är organiserade. För det andra, att utveckla en förståelse för hur design- och byggföretag kan utveckla processer som möter de utmaningar genom att minimera resursanvändningen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- kunskap om hur du kan förstå och använda teorier, koncept och tekniker om byggprocesser. Härunder:
- teorier om mänskliga aktiviteter i byggprocesser, andra processteorier och lean-approachen med fokus på att minska slöseri. 
- koncept för att värdera produktivitet och prestanda, fördelar och nackdelar.
- förmåga att identifiera och använda teorier och tillgångar till att lösa byggproces, - organisations- och ledningsutmaningar, som komplexitet i koordineringen av involverade ressourcer dvs information, människor, material och maskiner
- analysera plats- och projektledningens roll, och dess relation till komplexa förhållanden, också omfattande leverantörer och underentreprenörer

Innehåll

I kursen blandas teoretiska diskussioner med verkliga praktikfall. Viktiga koncept är processer, organisering, ledning, lean-tänkande och prestationsmätning. Fokus är på hur du kan organisera och leda byggproduktionsprocesser

Organisation

Kursen har följande lärandeaktiviteter: föreläsningar, inkl gästföreläsningar från industrin och akademin, kortare individuella övningsuppgifter och en gruppuppgift

Litteratur

Ett urval artiklar för detaljerad läsning och diskussion

Examination

Examination enligt lärandemål genom tre obligatoriska uppgifter:

Uppgift 1, övning 20 % av värderingen
Uppgift 2, grupparbete 40%.
Uppgift 3, gruppanteckning 40%.
Uppgift 3 innefattar inlämning av en skriftlig anteckning och en obligatorisk presentationsdag


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.