Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK360 - International business relationships
 
Kursplanen fastställd 2015-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSCM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   01 Jun 2016 em EKL,  04 Apr 2016 em EKL,  22 Aug 2016 fm M

I program

MPQOM KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPBDP ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Universitetslektor  Viktoria SundquistBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurs TEK260 eller IMA044, eller motsvarande

Syfte

Kursen syftar till att utveckla studenternas kunskaper med avseende på förståelse och analys av internationella affärsrelationer, inklusive ett företags möjligheter och utmaningar i internationaliseringsprocesser.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva och analysera centrala egenskaper av affärsrelationer med fokus på internationella aspekter
- Analysera affärsrelationer i globala nätverk
- Utforma och utvärdera globala marknads- och leverantörsstrategier
- Ha en förståelse för de möjligheter och utmaningar företag ställs inför i internationella miljöe

Innehåll

Kursen fokuserar på internationella aspekter av relationer mellan företag, och hur dessa relationer skapar möjligheter men också utmaningar för företagen. Ett företags nätverkspostion är utgångspunkten för att beskriva och analysera internationaliseringsprocesser. I kursen addresseras därmed internationalisering och globalisering samt internationella inköp, anpassning av affärsmodeller till globala marknader och kulturella aspekter.

Organisation

Kursen baseras på en kombination av lektioner, projektarbete i grupp och seminarier. Stundetner förväntas deltaga aktivt och bidra till diskussion och analys av ämnet.

Litteratur

Meddelas senare

Examination

Skriftlig tentamen och grupparbete


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.