Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
PPU010 - CAD för ytmodellering
 
Kursplanen fastställd 2015-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDES
7,5 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Teknisk design
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: D
Max antal deltagare: 26

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: UG   7,5 hp    

I program

MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Tekniklektor  Håkan AlmiusBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper om och färdigheter i ytmodellering och visualisering i CAD - System.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Ha tillgodogjort sig kunskaper om och färdigheter i 3D modellering i CAID - system.

- Ha tillgodogjort sig kunskaper om och färdigheter visualisering i CAID - system.

- Ha tillgodogjort sig kunskaper om och färdigheter i att kommunicera med användargränssnittet

- Ha tillgodogjort sig kunskaper om och färdigheter i att sätta upp projektnivåer i programvaran.

- Ha tillgodogjort sig kunskaper om och färdigheter i att arbeta med god kvalitet på objekt

- Ha tillgodogjort sig kunskapen i att planera, bygga och visualisera en digital ytmodell

Innehåll

Föreläsningar och datorövningar integreras i datasal.

CAID - system, som Autodesk Alias Automotive, används i utbildningen. 

Kursen avlutas med ett självständigt projekt där studenten väljer en produkt inom rimlig svårighetsgrad och planerar, modellerar, visualiserar och presenterar.

Organisation

Kursen kommer i huvudsak att omfatta handledda schemalagda övningar och föreläsningar i datasal. Teori och praktiska övningar blandas.

Litteratur

Anvisas vid kursstart.

Examination

För betyget godkänd krävs aktivt deltagande vid genomgångar och övningar, inlämning och redovisning av specificerade projekt samt en dugga


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.