Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
CTE031 - Teknikhistoria
 
Kursplanen fastställd 2015-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MTS
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kursen är full.
Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 

Examinator:

Docent  Per Lundin


Ersätter

CTE030   Teknikhistoria

Tema:

MTS 7,5 hp


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Kursens syfte är att ge en fördjupad förståelse kring sampelet mellan teknisk förändring å den ena sidan, samhällelig förändring å den andra. Kursen ska ge kunskap om vad som varit karaktäristiskt i den tekniska och industriella utvecklingen. Den ska även ge en introduktion till den moderna forskningen inom ämnet. Tyngdpunkten i kursen är förlagd till perioden från 1700-talets mitt fram till idag.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

-    Beskriva och analysera samspelet mellan teknisk förändring å den ena sidan, samhällelig (ekonomisk, kulturell, politisk och social) förändring å den andra
-    Identifiera vilka faktorer som styr teknisk förändring
-    Beskriva och analysera den tekniska förändringens mekanismer
-    Tolka och förklara historiska förlopp
-    Redogöra för grundläggande historieteoretiska begrepp och förklaringsmodeller
-    Problematisera de sociala och kulturella konsekvenserna av teknikutvecklingen, förr och nu

Innehåll

Teknikhistoria är enkelt uttryckt det historiska studiet av teknik och teknisk förändring. Teman som uppmärksammas i kursen är:

-    Vilka faktorer som styr teknisk förändring
-    Den tekniska förändringens mekanismer
-    Tekniköverföring
-    Tekniska och vetenskapliga kunskapstraditioner
-    Ingenjörsprofessionens framväxt
-    Den första och andra industriella revolutionen samt informationsrevolutionen
-    Framväxten av stora tekniska system (energi, kommunikationer och transporter) under 1800- och 1900-talen
-    Militärens roll i teknisk utveckling

Organisation

Föreläsningar och seminarier

Litteratur

Se kurshemsida

Examination

Hemtentamen. Betyg: U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.