Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TIF125 - Biomaterial  
 
Kursplanen fastställd 2015-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBIO
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik
Institution: 16 - FYSIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   28 Okt 2015 fm M,  07 Jan 2016 fm H   26 Aug 2016 em M

I program

MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Julie Gold



Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Introduktionskurs i cell och / eller molekylärbiologi.

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna ska lära sig de mekanismer genom vilka den mänskliga kroppen reagerar på ett främmande material som är i kontakt med, eller implanteras i, levande vävnad. Målet är att förstå normal sårläkning i frånvaro av ett främmande material, och sedan hur närvaron av ett material kan påverka resultatet av sårläkningsprocess. En förståelse av vävnadsreaktioner till biomaterial är nödvändigt för att designa nya material, ytbehandlingar eller strategier för att reparera, ersätta eller regenerera vävnader och organ.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Beskriva de viktigaste komponenterna i vävnad-material gränssnitt.

Beskriva nyckelegenskaper hos ytor, proteiner och biologiska vätskor som påverkar protein adsorption till ytor.

Beskriva de viktigaste komponenterna i vävnaden, och hur celler interagerar med deras mikromiljöer, både in vivo och in vitro.

Beskriva huvudfrågor i blod-material interaktioner, inklusive trombocytaktivering, fibrin koagelbildning, och mekanismer för att kontrollera blodkoaguleringsprocesser.

Definiera viktigaste symptomen på, och viktiga celltyper som är involverade i det inflammatoriska svaret. Beskriva de fyra försvarslinjerna av det inflammatoriska systemet och sambanden mellan blodkoagulering och inflammatoriska processer.

Diskutera betydelsen av biomaterialrelaterade infektioner, vilka bakterier är inblandade, och hur man behandlar och förhindrar deras förekomst.

Beskriva den medfödda kontra de förvärvade immunsystem, inklusive nyckelcelltyper och molekylära händelser involverade i varje.

Beskriva den klassiska kontra alternativa vägar av komplementaktivering, och banden mellan den inflammatoriska processen och komplementsystemet.

Beskriva komplementmedierade reaktioner på biomaterial och hur de regleras och kan styras.

Jämför faserna i normal sårläkning av vävnader med de av sårläkning runt implantatmaterial.

Beskriva de händelser som ledde till fibrös kapselbildning runt implantat och de viktigaste parametrar som påverkar dess bildande.

Känna till de regulatoriska riktlinjer för marknadsföring av medicintekniska produkter och rekommenderade tester till utvärderade biokompatibilitet enheter och deras material.

Innehåll

I denna kurs utforskar vi interaktionen mellan kroppen och medicinska implantat och material som de tillverkas av, sk biomaterial. Vi fokuserar på den vävnad-material gränssnitt och vad händer på den molekylära nivån till vissa cellulär och fysiologiska konsekvenser. Vävnads-läknings processen i runt ett implanterat främmande material är nyckeln till hur kroppen reagerar mot materialet. Det är viktigt att förstå hur vi kan påverka läkningsprocessen och hur cellerna reagerar på materialen genom t ex att designa materialens ytegenskaper som används för både implantat och vävnadsregeneringsprodukter. Vi fokuserar på kroppens olika respons till biomaterial, som interaktioner mellan protein-material ytan, cell-material ytan, blod-material ytan, blod koagulering, inflammatoriska responsen, infektion, immunologiska responsen, komplement aktivering, och den hela vävnads läkningsprocessen. Definationen av "biocompatibility" och hur man mätta detta ingår också.

Organisation

Kursen är organiserad i föreläsningar, recension/kritik av vetenskapliga tidskrifts artiklar, en mock rättegången, och ett studiebesök till ett medicintekniskt företag, medicinsk klinik eller biomaterial forskningslab.

Litteratur

  Textboken för kursen: Biomaterials Science. An Introduction to Materials in Medicine (Ed.
  Ratner B, Hoffman AS, Schoen FJ, Lemons JE), Academic Press, 3rd
  Edition, 2013 - ebook Chalmers Library.

  Annat referensmaterial som används:


  1. An Introduction to Tissue-Biomaterial Interactions, KC Dee, DA Puleo, R Bizios, Wiley-Liss, 2002.
  2. Biomaterials: The Intersection of Biology and Materials Science, J.S. Temenoff, A.G. Mikos, Pearson Prentice Hall, 2008.
  3. Anteckningar från föreläsningar samt artiklar från vetenskaplig tidskrifter.

  Examination

  Skriftlig "quiz" och slut tentan, skriftlig och muntlig kritik av tidskrifts artiklar, rapportering från studiebesök, mock rättegång.


  Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.