Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KPO065 - Tissue engineering I
 
Kursplanen fastställd 2015-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBIO
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Teknisk fysik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   15 Mar 2016 em M,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Paul GatenholmBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Courses in chemical and biological engineering.

Syfte

Although life of thousands of people is saved by reconstructive surgeons many people are still waiting organ donation. Reconstructive surgery became in last decade new discipline -tissue engineering with the focus on the fabrication of living replacement part for the body in the laboratory. Tissue engineering includes biology, chemistry, material science, engineering, immunology and transplantation. Tissue Engineering course provides a general understanding of tissue growth and development, the tools and theoretical information needed to design tissues and organs.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • Grundläggande förståelse av vävnadsrekonstruktion inklusive användande av humana celler, biomaterial-matriser och bioreaktorer

 • Kliniska tillämpningar av vävnadsrekonstruktion inom regenerativ medicin

 • Förståelse för biomaterial-matrisernas funktion i vävnadsrekonstruktionsprocessen

 • Kunskap om olika biomaterial-matriser för växelverkan med olika celler och olika applikationer för vävnadsrekonstruktion

 • Olika tillverkningsmetoder för matriser inklusive additiv produktionsprocess

 • Förståelse för cellernas delning och differentiering

 • Beskrivning hur celler kommunicerar med varandra och hur extracellulära matrisen påverkar cellernas funktion

 • Grundläggande förståelse av vävnadsuppbyggnadprocessen

 • Grundläggande förståelse för hur organ blir till

 • Kunskap om hur man odlar humana celler i laboratoriemiljö

 • Förståelse hur bioreaktorer kan utvecklas för vävnadsrekonstruktion

 

Innehåll

Följande kursmoment ingår: Introduktion till human cellbiologi, vävnadsuppbyggnad process på cellulär nivå, inverkan av tillväxtfaktorer på vävnadsrekonstruktion, In vitro kontroll av vävnadsutveckling, polymera matrisens växelverkan med cellerna, bioreaktorer

Laboratoriemoment

Cellodlingslaboration


 • Biomaterial-matristillverkning
 • Cellöverlevnad
 • Cellmorfologi

Studentprojekt

 • Planera ett midre forskningsprojekt inom vävnadsrekonstruktion inklusive litteraturstudier, tidsberäkning, kostnadförslag och experimentellt utförande.

Organisation

Kursen består av 24 föreläsningstimmar och studentseminarier. 40 timmar av laboratorie och projektarbete ingår i kursen.

Litteratur

Tissue engineering; Senior editor: Clemens van Blitterswijk,1st edition Elsevier Inc. 2008,

 

Examination

Lärandemålen examineras genom en skriftlig Tentamen, graderad enligt TH. Några av lärandemålen examineras dessutom genom deltagande i ett projekt där en skriftlig rapport måste godkännas och aktivt deltagande i ett seminarium är ett krav. Dessutom krävs deltagande i laborationsmoment.Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.