Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ISM030 - Service contract management
 
Kursplanen fastställd 2015-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPMEI
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   31 Maj 2016 fm H,  05 Apr 2016 fm H,  24 Aug 2016 fm M

I program

MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Professor  Jan Bröchner
Gästprofessor  Anna KadeforsBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Generella förkunskaper och behörighet för att läsa kurser på masternivå

Syfte

Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse av principerna för att specificera och producera tjänster. Kursen betonar teknik-och kunskapsbaserade tjänster som är svåra att precisera eller att följa upp, och som ofta är samproducerade av leverantörer och köpare.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Vid slutet av denna kurs ska studenten kunna:
- tillämpa elementär transaktionskostnadsanalys och förklara varför företag väljer att köpa vissa tjänster i stället för att producera dem i egen regi ,
- beskriva principer för tjänsteupphandling och avtalsarrangemang, inklusive specifikation, prissättning och uppföljning, samt förklara deras användbarhet i olika sammanhang,
- inse hur formella och informella dimensioner av affärsrelationer samverkar och identifiera aspekter som är centrala för förtroende och samarbete ,
- tillämpa principer för förhandlingsteori ,
- förstå hur avtalsrätt stödjer företagsservicekontrakt
- I en gruppuppgift, beskriva och analysera företagstjänsterelationer enligt teorier som behandlas i kursen.

Innehåll

- Tjänstesektorn i ekonomin , typer av tjänster, principer för service management
- Drivkrafter för outsourcing, utveckling av marknader, transaktionskostnadsanalys
- Upphandling
- val av entreprenadform , principer för att specificera och följa upp. Prissättning och incitament. Offentlig upphandling
- Interaktion och kommunikation i avtalsrelationer: förtroende , rättvisa, ledningsfrågor
- Förhandlingar : teori och praktik
- avtalsrätt
- Fall hämtas från byggande, produktutveckling , IT-konsulttjänster och supporttjänster för tillväxtföretag.

Organisation

Kursen består av
- föreläsningar , bland annat medgästföreläsare från näringslivet och den akademiska världen
- cases och övningar
- ett grupparbete.

Gruppuppgiften är delvis baserad på intervjuer i tjänsteföretag, och skrivs i grupper för att presenteras och diskuteras i seminarieform.

Litteratur

Vetenskapliga artiklar.

Examination

Skriftlig tentamen samt genomförd gruppuppgift.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.