Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA593 - Modelldriven mjukvaruutveckling
 
Kursplanen fastställd 2014-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPSOF SOFTWARE ENGINEERING - UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV MJUKVARA, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Rogardt Heldal


Ersätter

TDA590   Objektorienterad systemutveckling IT TDA591   Objektorienterad systemutveckling TDA592   Objektorienterad systemutveckling


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

The student must know Java programming and must have taken one course in data structures and a least one of the courses EDA497 Software engineering fundamentals or DAT255 Software engineering project or an equivalent course. Courses which students might benefit from having done are: project courses and Human - computer interaction.

Syfte

Model-driven system development has become a popular way of building software systems. Correctly used, models leads to software systems which are easy to extend, reuse, and maintain. The purpose of this course is to provide knowledge about how to develop software system through models.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Apply different kinds of models and diagrams in the context of an object oriented software development process, to be able to use modeling to obtain abstractions of a software system on different levels. More precisely, a student will be able to


* write a pre-study for the development of a software system.

* write a domain model according to domain descriptions.

* given a pre-study and a domain model, write UML use-cases that show the intended usage of the system to be developed.

* realise use-cases using UML interaction diagrams, state charts and class diagrams.

* produce an executable software model

* verify the behaviour and structure of the executable software model

* understand how the different analysis and design methods make up a development process.

Innehåll

In this course we will study how to develop a software system by using analysis and design principles, and also how models can be made executable. We will model both static and dynamic behaviours, for example interaction among objects (components), state changes of objects and the class structure of a system. The focus of this course is on the analysis and design phase.

Organisation

There will be about two lectures a week. A project will be carried out during the course. There will be a compulsory weekly project meeting with a supervisor. There will be individual assessments during the course in order to have individual grades.

Litteratur

Information about literature can be found on the course web-page.

Examination

The student must attend the weekly meetings and participate in the project work. The final grade will be decided on the project report and the contribution to the project. Apart from a report the project will be orally presented. During the course students will be asked theoretical questions regarding literature and/or lectures.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.