Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
BOM055 - Internationella projekt
 
Kursplanen fastställd 2015-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIPMA
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK

Kursen är full
Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
TIPMA INTERNATIONELL PROJEKTLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Petra BoschBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Projekledning

Syfte

Syftet med modulen är att ge en bred översikt av den internationella affärsmiljön, för att identifiera faktorer som påverkar utvecklingen av multinationella projekt, för att studera deras inverkan på dessa projekt och för att studera olika förhållanden som har betydelse för multinationella företagens strategier. Virtuella team och ledning på distans bör också diskuteras.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

- identifiera och förklara de viktigaste faktorerna som påverkar multinationella, globala projekt och kunna analysera effekterna av dessa faktorer.
- förklara funktionen av virtuella team och leda projekt på distans.
- utvärdera effekten på internationella projekt med information från olika internationella källor, såsom regeringar, organisationer, nyhetsbyråer etc.
- tillämpa teorin på ett internationellt team.

Innehåll

- multinationellt samarbete-multinationella, globala projekt
- mångkulturella faktorer som påverkar utvecklingen av globala projekt
- multinationella
- virtuella
- att leda projekt på
- information från olika internationella källor

Organisation

Föreläsningar, seminarier och fallstudier

Litteratur

Bekräftas senare

Examination

Individuella och gruppinlämningsuppgifter


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.