Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK050 - Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup
 
Kursplanen fastställd 2014-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBDP
7,5 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: UG   4,5 hp 3,0 hp    

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MPBDP ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Mats LundqvistKurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: UG   4,5 hp 3,0 hp    

I program

MPBDP ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Mats Lundqvist
Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Förkunskaperna omfattar grundläggande behörighet för högskolestudier.

Syfte

Kursens syfte är att studenten utvecklar kunskaper och färdigheter kring skapandet och utvecklandet av tillväxtaffärer, genom tillämpning av de olika moment som ligger bakom en affärsplan.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Genom affärsplanen demonstrera förmåga att utveckla en tidig affärsidé, inklusive att övertyga om kundnytta, affärsmodell, marknad- och konkurrentanalys, organisation, kompetensbehov, lönsamhetsbedömning, finansieringsbehov, och möjliga skyddspositioner.
2. Visa på förmåga att i lagarbete inhämta, tillvarata och integrera kunskaper i form av en övertygande affärsplan
3. Att genom deltagande på workshops och genom affärsplanen utveckla färdigheter att presentera och kommunicera centrala värden runt en framtida affär

Innehåll

Kursen innehåller en webbaserad lärplattform, obligatoriska workshops samt en process för inlämning av en affärsplan. Aspekter som behandlas i kursen är:

1. Affärsidé, kundnytta & affärsmodell
2. Ledningsgrupp & organisation
3. Marknadsföringstrategi
4. Entreprenören som ledare
5. Försäljning
6. Lönsamhetsbedömning, redovisning & finansiering
7. Hållbart företagande
8. Genomförandeplan och risker

Organisation

Undervisningen ges i form av obligatoriska workshops som syftar till att genom ett aktivt deltagande öka kunskapen kring frågor som bl.a. rör team-sammansättning, finansiering och hur man praktiskt startar ett företag.

Kursen ges i samarbete med Venture Cup Väst 

Litteratur

Affärsplanering, En handbok för nya tillväxtföretag, McKinsey & Company, 4:e upplagan, Ekerlids förlag.

Övrigt material publicerat på web-plattformen.

Examination

Examinationen består av obligatorisk närvaro vid ett antal workshops specificerade i kurs-pm samt inlämningar kopplade till Venture Cup Västs tävling. Försenade inlämningar beaktas inte. Om en affärsplan inte godkänns så måste student lämna in ny affärsplan kring annan affär i nästa tävlingsomgång för godkänd kurs. Godkänt deltagande på en workshop gäller i tre år förutsatt att kurs och tävling genomförs.

Maximalt tre kursdeltagare får finnas i varje grupp.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.