Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK116 - Customer relationships
 
Kursplanen fastställd 2012-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSCM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Endast för MPSCM programstudenter
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   02 Jun 2016 fm M,  08 Apr 2016 em EKL,  16 Aug 2016 em M

I program

MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Bitr professor  Kajsa Hulthén


Ersätter

TEK115   Distribution networks


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

The compulsory courses in the SCM-program are prerequisites for this final course.


 

Syfte

The course aims at providing students with an understanding of what takes place at the customer side of a company, with a particular focus on customer relationships and distribution. The course deals with company functions directed towards customers, such as marketing, sales, and logistics.


 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

After completion of this course, students should be able to:

- Identify critical issues on the customer side of a company
- Explain the role of distribution for a company
- Describe and understand recent developments in the customer side of a company
- Describe central features and components of customer relationships and a distribution network
- Analyse how activities performed and aimed at customers are linked to activities within the company (such as production and product design) and to the activities of customers and suppliers
- Analyse the performance of different types of customer relationships and distribution networks in terms of efficiency and value creation potential
- Formulate and evaluate strategies for differentiated customer relationships and distribution networks


 

Innehåll

In the first part of the course students are provided with insights about recent transformations of the customer side of a company. The main consequence of current changes is that suppliers need to reconsider the perspective on their customer relationships and distribution strategies. Previous conceptualizations have focused on the output of the factory and advocated a "channel out" approach. Today's changing conditions call for a complementary perspective focusing the operative context of the customer. The main mission for a supplier then should be to assist customers in solving their problems and realizing their opportunities. The course takes a network perspective on customer relationships, which implies that we discuss how the nature of a certain customer relationship impacts on and is impacted by the surrounding business network. Furthermore, the course also deals with managerial issues related to strategizing and organizing of the customer side of a company


 

Organisation

The course is based on a combination of learning sources: lectures, seminars, group work and individual work.


 

Litteratur

The course literature consists of a mixture of textbooks and articles that will be announced no later than two weeks prior to the course introduction.


 

Examination

The course is examined through assignments and a written exam.


 


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.