Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME192 - Aktiv säkerhet  
 
Kursplanen fastställd 2014-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Bioteknik, Datateknik, Elektroteknik, Informationsteknik, Maskinteknik, Teknisk fysik
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Inlämningsuppgift 3,5 hp Betygskala: TH   3,5 hp    
0213 Tentamen 4,0 hp Betygskala: TH   4,0 hp   30 Okt 2015 fm M,  05 Jan 2016 fm M   Kontakta examinator

I program

MPAUT FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPAUT FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Marco Dozza
Doktor  Jonas Bärgman


Ersätter

TME191   Advanced active safety


  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatexamen  inkluderande matematik och fysik, samt erfarenhet av Matlab-programmering.
Kursen Fordons- och trafiksäkerhet rekommenderas

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge studenterna in inblick i utveckling och utvärdering av aktiva säkerhetssystem både från ett industriellt och ett akademiskt perspektiv. Kursen fokuserar på utmaningar och rekommendationer vad gäller utvecklingen av aktiva säkerhetssystem. Kursen har fyra delar: olycksanalys, krav och designkriterier för aktiva säkerhetssystem, beteendevetenskap samt utvärdering av aktiv säkerhet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara vilken roll olycksforskning har i utvecklingen av aktiva säkerhetssystem
- Identifiera randvillkor och kompromisser vad gäller val av sensorer vid utveckling av aktiva säkerhetssystem.
- Analysera och applicera grundläggande signalbehandlings-och optimeringsalgoritmer som används inom aktiv säkerhet.
- Förklara rollen som beteendevetenskap har vid design av aktiva säkerhetssystem.
- Beskriva bakgrund, arkitektur samt utmaningar vid utveckling av trådlösa trafiksäkerhetslösningar såsom kooperativa system.
- Jämföra tillgängliga verktyg för utvärdering av aktiva säkerhetssystem.
- Identifiera utmaningar i analysen av verklig-trafik data från naturalistiska körstudier.

Innehåll

Olycks-och incidentanalys
- Olycksanalys och olycksdata
- Analys av trafiksäkerhetsrelevanta händelser från fältdata

Applikationer för aktiv säkerhet
- Sensorer inom aktiv säkerhet
- Processning av data
- Hotbildsanalys
- Trådlösa trafiksäkerhetsapplikationer

Beteendevetenskap
- Förarbeteende
- Förarmodellering
- Människa-maskin-interaktion

Utvärdering av aktiv säkerhet
- Körsimulatorer
- Naturalistisk datainsamling

Organisation

- Föreläsningar
- Korta tillämpade övningar
- Laboration
- Besök hos fordonsindustrin och trafikforskningsinstitut

Litteratur

Material från föreläsningar, artiklar från vetenskapliga tidskrifter samt datablad.

Examination

- Tentamen, 4 p, betygsatt
- Inlämningsuppgifter, 3.5p, betygsatta
- Deltagande vid besök hos industri samt närvaro vid visa föreläsningar är obligatoriskt


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.