Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ESS101 - Modellering och simulering
 
Kursplanen fastställd 2015-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSYS
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   28 Okt 2015 fm H,  07 Jan 2016 em H,  22 Aug 2016 fm M
0207 Laboration 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    

I program

MPSYS SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPEPO ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Paolo Falcone


Ersätter

ESS100   Modellbygge och simulering


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i reglerteknik, matematisk transformer, mekanik och elektriska kretsar.

Syfte

Modellering och simulering är viktiga verktyg som stöder ingenjörer i utvecklingen av komplexa system, från tidig studie av systemkoncept (när systemet kanske inte finns ännu) att modellbaserad styrning och optimering av systemprestanda. Användningsområden där modellering och simulering är grundläggande verktyg är - bara för att nämna några - reglerteknik, fordonsteknik, biomedicinsk teknik, mekanik och kemiteknik.
Syftet med kursen är att ge solid teoretisk grund och praktiska metoder för att systematiskt utveckla matematiska modeller av tekniska system från grundläggande fysikaliska lagar och från experimentella data och att använda dem för simuleringen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Syftet med kursen är att ge introduktion till metoder och principer som är användbara för att bygga matematiska modeller av dynamiska system samt att ge erfarenhet av praktiska tillämpningar.

Kursen behandlar modellbaserad design baserad på grundläggande fysikaliska principer och användningen av systemidentifiering vilket innebär att en modell konstrueras baserat på mätdata från givare. Kursen behandlar också simulering av dynamiska system för att undersöka egenskaper hos systemet.

 • Använda metoder och verktyg för att utveckla matematiska modeller av dynamiska system med hjälp av grundläggande fysikaliska lagar. 
 • Använda metoder och verktyg för att utveckla matematiska modeller för dynamiska system från mätdata, inklusive stokastiska modeller av störningar. 
 • Förstå objektorienterade modelleringsprinciper för att utveckla återanvändbara simuleringsmodeller. 
 • Kritiskt utvärdera kvalitén hos en modell och kunna förstå olika metoder för modellreducering.. 
 • Vara förtrogen med användandet och implementering av matematiska modeller i datorsimuleringsverktyg.. 
 • Studera egenskaper hos de viktigaste numeriska metoderna för att simulera dynamiska system.
 • Innehåll

  Kursen innehåller följande moment: 


  • Fysikalisk modellering: 
   • Trefas-metoden 
   • Bondgrafer: analogier för elektriska, mekaniska och fluida dynamiska system 
  • Objektorienterad modellering 
  • Systemidentifiering: 
   • Icke-parametriska metoder 
   • Parametriska metoder 
   • Praktiska aspekter av systemidentifiering 
   • Modellvalidering 
  • Simuleringar: 
   • Numeriska lösningsmetoder för differentialekvationer 
   • Differentialalgebraiska ekvationer (DAE)
  Organisation

  Kursen omfattar ca 15 föreläsningar, 7 lektioner och en laboration.

  Litteratur

  - T. Glad, L. Ljung: Modellbygge och simulering (Studentlitteratur). English version available.
  - Supplementary material.

  Examination

  Examination sker genom skriftlig tentamen, betygskala TH, samt godkända inlämningsuppgifter / laborationer.


  Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.