Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA361 - Computer graphics
 
Kursplanen fastställd 2015-02-12 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPIDE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   15 Jan 2016 fm M,  05 Apr 2016 em EKL,  23 Aug 2016 em M
0207 Laboration 0,0 hp Betygskala: UG   0,0 hp    

I program

MPALG DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPALG DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPCSN DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPCSN DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MPIDE INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPIDE INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Ulf Assarsson


Ersätter

TDA360   Datorgrafik


  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

The requirement for the course is to have successfully completed an education comparable with a bachelor degree within Computer Science or equivalent. Specifically, a course in linear algebra is required.

Syfte

The course aims to give a good knowledge of how computer graphics are implemented.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunna beskriva, förklara, tillämpa och jämföra fundamentala algoritmer och tekniker som används inom området datorgrafik, för t ex 3D-spel och film. Kunna använda funktionalitet hos grafikhårdvara via API. Kunna implementera effektiva algoritmer för att generera tvådimensionella bilder från 3D-modeller, i realtid eller för fotorealistisk rendering.

Innehåll

Kursen är en grundkurs i ämnet datorgrafik och ger kunskap om de algoritmer, tekniker och principer som används för att skapa datorgenererde bilder. Primärt fokus ligger på realtidsrendering samt fotorealistisk rendering. Kursens första del handlar om realtidsrendering och innefattar bl a algoritmer för belysning, specialeffekter, skuggor, reflektioner, grafikkortens design och uppsnabbningsalgoritmer. Kursens andra del fokuserar på hur man genererar fotorealistiska bilder vilket inkluderar algoritmer för ray tracing och global illumination. Vidare ger kursen förklaring till och förmåga att på grundläggande nivå tillämpa tillhörande matematik.

Organisation

Kursen är organiserad i föreläsningar och övningar. I övningarna implementerar studenten 3D-grafikalgoritmer med hjälp av C++. Studenten förväntas inte ha förkunskaper i just C++, men dock i något modernt högnivåspråk, som t ex Java. 

Litteratur

See separate literature list.

Examination

Skriftlig tentamen. Betygsskala 3, 4, 5. 
Laborationer. Betygskala: Godkänd.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.