Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK255 - Ekonomisk analys
 
Kursplanen fastställd 2014-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPQOM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator,  07 Apr 2016 em M,  16 Aug 2016 em M

I program

MPBDP ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPEPO ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPEES INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Professor  Hans LöfstenBehörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Students taking this course are expected to have had some exposure to economics and some knowledge of calculus would also be helpful although not necessary.


 

Syfte

Syftet med denna kurs är att presentera och ge förståelse för grundläggande begrepp och modeller för styrning av och hushållning med resurser i industriella företag.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- förstå innebörden av den ekonomiska analysens grundläggande terminologi
- förstå och analysera ekonomin på olika nivåer i ett företag
- kunna tillämpa olika ekonomiska kalkylmodeller
- förstå när olika ekonomiska kalkylmodeller lämpar sig i olika situationer

Innehåll

- Introduktion till ekonomisk analys
- Kalkylering baserad på rörliga och fasta kostnader
- Beslutsfattande med relevanta kostnadsslag
- Investeringskalkylering
- Grundläggande ekonomisk teori
- Prissättningsanalys

Organisation

Kursen består av följande delar:

- Föreläsningar kring kursinnehållet
- Handledning av projektarbetet

Litteratur

Kurslitteratur anges på kursens webbsida minst två veckor före kursstart.

Examination

Examinationen utgörs av följande moment:

- En individuell skriftlig fyratimmars tentamen
- En skriftlig rapport kring projektarbetet


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.