Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
BOM070 - Strategiskt management
 
Kursplanen fastställd 2015-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIPMA
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK

Kurstillfället är platsbegränsat. Kontakta studentcentrum om du inte själv kan lägga till kursen i ditt val.
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
TIPMA INTERNATIONELL PROJEKTLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Professor  Christian Koch  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Projektledning

Syfte

Syftet med kursen är lyfta upp betydelsen av strategiskt management för framgång och konkurrensfördelar med andra företag, och att göra deltagarna förtrogna med olika strategier. Kursen syftar också till att utveckla en förståelse för förändringsarbete och för att tillämpa detta inom analysramar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Analysera och utvärdera strategiskt management  teori, begrepp och tekniker.
  • Analysera och utvärdera metoder för strategisk förändring och förändringsarbete.
  • Tillämpa olika strategier i olika situationer vid management av organisationer och projekt i en internationell miljö.
  • Utveckla och tillämpa strategiska ramar och utvärdera strategiska alternativ för organisationsanalys.

Innehåll

- Faktorer som påverkar strategin.
- Olika strategier
- att leda organisationer och projekt i en internationell miljö.
- change management
- ledning av dynamiska organisationer
- konkurrensfördel

Organisation

Föreläsningar, seminarier, projektarbete

Litteratur

Bob de Wit, Ron Meyer: Strategy Synthesis. Resolving Strategy Paradoxes to Create Competitive Advantage. Third Edition or later. Cengage Learning. ISBN-13: 9781408018996. ISBN-10: 1408018993

Examination

Individuell och gruppuppgifter


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.