Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK240 - Produktionslogistik  
 
Kursplanen fastställd 2014-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPEN
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi, Maskinteknik
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   16 Jan 2016 fm H   07 Apr 2016 em M,  23 Aug 2016 em SB

I program

MPSYS SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPQOM KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Mats JohanssonBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Öppen för alla studenter i mastersprogrammen Production Engineering och Quality and Operations Management, samt för studenter från programmen Industriell ekonomi, Maskinteknik och Automation. Övriga studenter ska ha minst 15 hp i kurser inom logistik, operations management, produktionssystem, eller liknande.

Syfte

Kursen i Produktionslogistik tar sin utgångspunkt i material- och produktionsplanering. Fokus ligger på taktisk och operativ nivå, inom materialplanering, prioritetsplanering och kapacitetsplanering. Kursen startar i den taktiska verksamhetsplaneringen (sälj- och verksamhetsplanering) och går vidare med huvudplanering och kapacitetsplanering, detaljplanering (material, order och kapacitet), och slutligen verkstadsplaneringen (produktionsstyrning). På operativ inkluderas koncept såsom kanban och OPT. Detta leder vidare till den fysiska materialflödesprocessen, dess aktiviteter, samt effektivitet i de interna materialflödena. Relaterade delar av informationsflödet och produktionsdatabaser behandlas. Syftet är sedan att förstå material- och produktionsplaneringens roll i produktionssystemet, välja metoder och tekniker på olika planeringsnivåer, behärska de vanligt förekommande metoderna och teknikerna, samt att kunna applicera dessa på olika produktionsmiljöer. En fokusering finns mot verkstadsindustrin, men exempel från andra branscher inom tillverkning ges, samt från servicesektorn.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Använda och förstå existerande metoder och modeller för produktionsplanering
 • Beskriva karaktäristiken av existerande informationssystem som stödjer produktionsplanering
 • Förklara hur olika kontext och planeringsmiljöer påverkar förutsättningarna för produktionsplaneringen
 • Förstå produktionsplaneringens roll i affärs- och tillverkningsstrategierna
 • Specificera och konfigurera planerings- och styrsystem för specifika produktionsmiljöer
 • Förstå produktionsplaneringens roll för och i relation till vanligt förekommande aktiviteter i materialflödet
 • Analysera effektiviteten i interna materialflöden och beskriva principerna för hur men erhåller hög effektivitet i dessa system

Innehåll

 • Produktionsplaneringssystemets struktur och perspektiv 
 • Planeringsmiljöer och derar koppling till planeringsmetoder
 • Sälj- och verksamhetsplanering
 • Huvudplanering
 • Materialplanering
 • Orderplanering
 • Kapacitetsplanering
 • Verkstadsplanering (kortsiktig styrning)
 • Relaterade frågeställningar kring leverantörssystemet
  Informationssystem i relation till produktionsplanering
 • Produktionsplanering i relation till produktionsprocessen och interna materialflöden

Organisation

Kursen innehåller flera typer av aktiviteter, med olika huvudsyften:
    1.    Föreläsningar, i syfte att ge den teoretiska förståelsen
    2.    Seminarier, i syfte att fördjupa och reflektera kring teorin
    3.    Gästföreläsningar, som ska ge insikter i den industriella applikationen och aktuella industriella problem
    4.    Övningar, syftande till att förstå och praktisera specifika planeringstekniker
    5.    Praktikfall, för att öka förståelsen för samband mellan delsystem

Litteratur

En standard lärobok med fokus på Material- och produktionsstyrning, i kombination med utvalda vetenskapliga uppsatser.

Examination

Avslutande skriftlig tentamen.
Närvaro vid specificerade obligatoriska föreläsningar, seminarier, redovisningar, etc.
Case-rapporter, seminarierapporter, och övriga specificerade skriftliga inlämningar.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.