Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK225 - Teknik och samhälle
 
Kursplanen fastställd 2015-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MTS
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

TKVOV VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 

Examinator:

Bitr professor  Erik BohlinKurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

TKAUT AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Erik BohlinKurstillfälle 3


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKAUT AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Erik BohlinKurstillfälle 4


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKAUT AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKVOV VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Erik BohlinTema:

MTS 7,5 hp


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte

Kursen syfte är att uppnå ökad förståelse för teknikens samspel med samhället, särskilt olika former av statliga och institutionella roller för företagande, industriell omvandling, teknikanvändning och utveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Identifiera, analysera och problematisera institutioners roll för industriell utveckling, företagsstrategi, teknikanvändning and teknikförändring.
- Tillämpa begrepp som reglering, politik, institutioner och innovation på individers, företags och samhälles teknikanvändning och utveckling.
- Identifiera och analysera etiska och samhälliga problem vid införandet av ny teknik.
- Studenten ska även kunna sätta begreppen i relation till sin framtida roll som ingenjör.

Innehåll

Kursen är en översiktskurs där teknikutveckling, teknikanvändning och teknikbeslut problematiseras utifrån teorier från bl.a. följande områden: framtidsforskning, informationssamhället, reglering, politik, strategi, etik och globalisering. I kursen ingår inlämningsuppgifter och projektarbete som fodrar studenten att behandla kursens frågeställningar som anknyter till den teknikbas som ingår i studentens civilingenjörsprogram.

Organisation

Föreläsningar och seminarier.

Litteratur

Se kurshemsida för aktuell information.

Examination

En uppsats i grupp baserad på ett projektarbete, inlämningsuppgifter samt en individuell hemtentamen. Betyg: U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.