Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
BOM135 - Fastighetsekonomi
 
Kursplanen fastställd 2015-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDCF
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK

Kurstillfället är platsbegränsat. Kontakta studentcentrum om du inte själv kan lägga till kursen i ditt val.
Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   28 Okt 2015 fm V,  07 Jan 2016 fm M,  17 Aug 2016 fm SB

I program

MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Docent  Göran LindahlBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Antagen till MPDCF eller TIPMA eller kunna uppvisa motsvarande kurser i företagsekonomi.

Syfte

Kursen syftar till grundläggande förståelse för ekonomiska och finansiella analyser och beslut avseende fastighetsmarknaden och investeringar i denna.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- på grundläggande nivå tillämpa redskap för investeringskalkylering och fastighetsvärdering
- beskriva och redovisa konsekvenser av olika finansieringssätt
- redogöra för frågeställningar i samband med portföljanalys
- beskriva och tillämpa fastighetsekonomiska teorier och metoder genom ett projektarbete

Innehåll

Kursen inleds med en översikt över fastighetsmarknaden och dess finansiella och ekonomiska styrprocesser. Teorier som förklarar marknadsmekanismer, konsekvenser av riskanalyser och marknadsbeteende och dess påverkan på finansiella processer kommer också att tas upp. Finansiella effekt på beslutsfattande tas också upp. En projektuppgift genomförs där studenterna ges möjlighet att diskutera fastighetsmarknaden och dess aktörer baserat analys av finansiella processer och marknadsaktiviteter.

Organisation

Kursens organisering: Föreläsningar och grupparbete.

Litteratur

Denna presenteras på ping pong i läsperioden som föregår den aktuella utbildningsperioden.

Examination

Tentamen och projektuppgift.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.