Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SJO790 - Maskinrumsergonomi
 
Kursplanen fastställd 2015-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TISJL
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 48 - SJÖFART OCH MARIN TEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Minsta antal deltagare: 10

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPMAR SJÖFARTENS ORGANISATION OCH LEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
TISJL SJÖINGENJÖR, Årskurs 4 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Universitetslektor  Monica LundBehörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

After the course the students will have knowledge about basic ergonomics and an ability to apply it in the engine department. The students should also have an understanding of how ergonomics affect work performance and safety.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Målet för Maskinrumsergonomi är att ge eleven tillämpad kunskap om Human Factors och ergonomiska frågor speciellt anpassat för arbetet i maskinavdelningen ombord. Arbetet utförs i dynamiska och utmanande miljöer som i allmänhet har liten, eller ingen anpassning till arbetstagaren, eller de villkor och hinder som dessa möter i att utföra sina arbetsuppgifter. Studenterna kommer att förvärva kunskaper om grundläggande ergonomiska principer och de verktyg som behövs för att kritiskt värdera och optimera arbetet och deras personlig säkerhet inom maskinavdelningen.

Innehåll

Maskinrumsergonomi fokuserar på de tre huvudområden för Ergonomi: (1) Fysiskt, (2) Kognitiv och (3) organisatorisk ergonomi.

Följande ämnen behandlas:

- Allmän introduktion till Human Factors & ergonomi: Vad är det och varför bryr jag mig?
- Ergonomi inom den marina sektorn
- Macro och Micro ergonomi
- Antropometri & Kinanthropometry
- Muskel- och skelettbesvär
- Manuell materialhantering
- Miljöförhållanden och hälsoeffekter
- Personlig skyddsutrustning, översikt
- Trötthet, skiftarbete och arbete till sjöss
- Mänskliga fel
- Ekonomi och ergonomi
- Uppgifts- och länkanalyser
- ”Participatory design”

Organisation

Kursen är strukturerad kring föreläsningar där materialet presenteras och diskuteras mer i detalj. Kursen presenterar olika teorier och forskning inom ergonomi, speciellt inom den marina domänen. Närvaro är viktigt eftersom lärnadet bygger på diskussion och tillämpning av teorier och kunskaper.

Litteratur

Dul, J. & Weerdmeester, B. (2008). Ergonomics for Beginners: A Quick Reference Guide (3rd Edition). Boca Raton, Florida: CRC Press.

Gretch, M. R., Horberry, T. J., & Koester, T. (2008). Human Factors in the Maritime Domain. Boca Raton, Florida: CRC Press.

Ytterligare litteratur kan komma att delas ut vid föreläsningar.

Examination

Dugga: 2.0 hp
Projekt: "Task Analyses": 3.0 hp
Hemtentamen: 2.5 hp


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.