Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME121 - Fordonssystemteknik
 
Kursplanen fastställd 2014-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Maskinteknik
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Tentamen 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp   26 Okt 2015 fm M,  07 Jan 2016 em M,  Kontakta examinator
0212 Inlämningsuppgift 4,5 hp Betygskala: UG   4,5 hp    

I program

MPAUT FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Lennart Josefson


Ersätter

TME120   Engineering of automotive systems


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Teknisk kandidatexamen i maskinteknik

Syfte

Det övergripande syftet är att studenten ska förstå:
Fordonet som ett system av tekniska lösningar
Kravsättning av ett komplett fordon med krav som kommer från kunden, fordonstillverkaren och samhället
Nedbrytning av krav till verifierbara krav på delar av fordonssystemet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 •  Förklara kravsättning av ett komplett fordon baserat på krav från kunden, det tillverkande företaget och ett samhällsperspektiv
 •  Formulera  krav inom transporteffektivitet, energieffektivitet och säkerhet
 •  Förklara  begreppen lastbärande & skyddande system , Chassisystem, styrningssytem, framdrivningssystem, energihanteringssystem för fordon. 
 •  Bryta ner och balansera krav på komplett fordon till ovan nämnda system.
 •  Verifiera några alternativa systemlösningar med avseende på ovan nämnda krav , med hjälp givna verifieringsmetoder, och välja den bästa lösningen.
 •  Beskriva några metoder för att validera vissa kompletta fordonskrav

Innehåll

 • Krav på ett komplett fordon från kunden, tillverkande företaget och samhället, exempel : transporteffektivitet, energieffektivitet, säkerhet, kostnad , kvalitet, lagstiftning, produktmeddelande, plattformseffektivitet
 •  Fordonet som ett system av tekniska lösningar , exempel på delsystem : lastbärande & skyddande system, chassisystem,  styrningssystem , drivsystem,  energihanteringssystem.
 •  Nedbrytning av och balansering av verifierbara krav på delsystem och komponenter .
 •  Verifikation  av tekniska lösningar och validering av krav
 •  Användning av produktutvecklingsmetoder som modellering, optimering och FMEA .
 •  Inlämningsuppgifter

Organisation

Föreläsningar - Inlämningsuppgifter - Studiebesök på företag

Litteratur

Julian Happian-Smith, An Introduction to Modern Vehicle Design , Butterwoth-Heinemann, 2002, ISBN 0-7506-5044-3. Kompletterande tekniska uppsatser och föreläsningsanteckningar tillkommer. "The Value Model" -  Per Lindstedt och Jan Burenius, Nimba AB, ISBN 91-630-6349-2, www.nimba.se rekommnderas

Examination

- Inlämningsuppgifter (60%)
- Tentamen (40%)


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.