Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ENM090 - Miljökonsekvensbeskrivning
 
Kursplanen fastställd 2014-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPTSE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A
Max antal deltagare: 35

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   28 Okt 2015 fm V,  05 Jan 2016 em M,  18 Aug 2016 em M

I program

MPTSE INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPTSE INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Sverker MolanderBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidat-examen i naturvetenskap eller tekniska ämnen. Studenter med motsvarande kunskaper kan ges tillträde efter särskild utvärdering. Grundläggande kurser i matematik och/eller statistik motsvarande 15 hp, tillämpad miljövetenskap och/eller hållbar utveckling 7,5 hp. Lämpligen naturvetenskap minst motsvarande nivån på kursen FFR166.

Syfte

Kursens syfte är att ge avancerad kunskap om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i ett internationellt perspektiv. Fokus är på de processer och metoder som används för att nå MKBs mål. Exempel på hur MKB-processen genomförs i olika länder. Träning i användning av metoder och projektarbete ingår i kursen

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • demonstrera kunskap om motivation och bakgrund för att utföra miljökonsekvensbeskrivningar
  • demonstrera kunskap och färdigheter i relation till de miljökonsekvensbeskrivningen ramverk och procedurer  med särskild hänsyn till grundläggande principer, definitioner, procedurer och tillämpliga metoder

Innehåll

Kursen är strukturerad kring ett antal inledande föreläsningar med tillhörande övningar som illustrerar viktiga aspekter.

Organisation

Kursen är organiserad kring

Föreläsningar som täcker kurslitteraturens nyckelkapitel. Dessa är inte obligatoriska men rekommenderas.

Övningar som ger en introduktion till MKB-processen och olika metoder som används i projekt-relaterad MKB.

Obligatoriska seminarier som omfattar 3 litteraturseminarier och 4 övningsseminarier.

Litteratur

Noble 2010, Introduction to environmental impact assessment, (ISBN 978-0-19-54962-6)

Examination

Examination sker med en skriftlig tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.