Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA289 - Människa - dator interaktion
 
Kursplanen fastställd 2014-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 60 - TILLÄMPAD INFORMATIONSTEKNOLOGI


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Inlämningsuppgift 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp    
0210 Laboration 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Docent  Fang Chen
Tekniklektor  Eva Eriksson
Univ lektor  Olof Torgersson
Professor  Staffan Björk


Ersätter

TDA288   Människa - dator interaktion


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inga särskilda kurser ligger till grund, men allmänna datalogiska och matematiska kunskaper är nödvändiga samt vana att hantera datorer. Den som läst de obligatoriska kurserna i datalogi har uppfyllt förkunskapskravet. Kunskaper i psykologi, pedagogik, grafisk och industriell design, praktisk systemutveckling etc är av godo, men absolut inte nödvändiga.

Syfte

Människa - dator interaktion är det ämne som studerar design, utvärdering och implementation av interaktiva datorsystem. Kursens syfte är att ge deltagarna god inblick i olika metoder och ansatser till design, metoder och tillvägagångssätt vid evaluering och utvärdering av gränssnitt samt verktyg, prototypmetoder och arkitekturer för implementering av interaktiva system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomgången kurs skall studenterna kunna lösa problem inom gränssnittsdesign, de har även grunder för fortsatta studier inom något specifikt designområde.

Innehåll

The course is to give the participants knowledge about basic human cognition, human mental behaviour when it comes to interact with the system, the environment, social and organization issue related the design of user interface, various user-centered methods for evaluation with or without users participation, qualitative and quantitative methods for analysis and evaluation, guidelines for interface design, among other things, prototyping, and architectures for implementation and approaches in designing interactive systems.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, handledning och inlämningsuppgifter.

Litteratur

Helen Sharp, Yvonne Rogers, Jenny Preece (2011): Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. John Wiley & Sons. ISBN-10: 0470665769 or ISBN-13: 978-0470665763 | Publication Date: June 21, 2011 | Edition: 3

Examination

Skriftlig eller muntlig tentamen omfattande både teori och problemfrågor. Vidare krävs att samtliga i kursen ingående uppgifter skall redovisas med godkänt resultat.Examineringsform av lärandemål:

Lärandemål:
Lösa problem inom gränssnittsdesign:
Examineringsform:
Skriftlig tentamen omfattande både teori och problemfrågor.
Samtliga uppgifter redovisas med godkänt resultat.

Lärandemål:
Visa kännedom om grunder för fortsatta studier inom ett specifikt designområde
Examineringsform:
Skriftlig tentamen omfattande både teori och problemfrågor.
Samtliga uppgifter redovisas med godkänt resultat.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.