Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA452 - Funktionell programmering
 
Kursplanen fastställd 2014-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Laboration 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    
0211 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   14 Jan 2016 em M,  07 Apr 2016 em M

I program

MPALG DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPALG DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPCSN DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPCSN DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Professor  David Sands


Ersätter

TDA450   Functional programming TDA451   Functional programming


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter tidigare programmeringserfarenhet och grundläggande kunskaper om datastrukturer och algoritmer. Kursen får inte inkluderas i en examen som innehåller (eller som är baserad på en annan examen som innehåller) antingen kursen TDA555 (Introduktion till funktionell programmering) eller kursen TDA451 (Functional programming).

Syfte

Den här kursen introducerar ett funktionellt programmeringsspråk och relaterade koncept för studenter som redan har en del kunskap inom programmering. Det främsta målet är att göra det möjligt för studenterna att skriva realistiska (små till mellanstora) program, och att samtidigt introducera några grundläggande koncept inom datavetenskap.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


- skriva små till mellanstora funktionella program inom olika tillämpningar,
- utnyttja olika programmeringstekniker som är vanliga inom funktionell programmering såsom: användandet av rekursion,
modellering med rekursiva datatyper, abstraktion och kodåteranvändning med hjälp av högre ordningens funktioner och monader,
- värdera styrkorna och möjliga svagheter inom det funktionella programmeringsparadigmet.

 

Innehåll

I den här kurser kommer studenten att lära sig om funktionell programmering genom programmeringsspråket Haskell. Exempel på ämnen som bemöts i kursen är:
- funktioner som förstaklass-värden
- algebraiska och abstrakta datatyper
- polymorfism och klasser
- testning av funktionella program
- lat evaluering och oändliga objekt
- monader

Organisation


Undervisningen består av föreläsningar och självstudieövningar, med möjlighet till hjälp online och vid utsatta kontorsbesökstider.

Litteratur

Se kursens webbsida.

Examination

Skriftlig examination och obligatoriska labbar.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.