Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK170 - Six sigma black belt
 
Kursplanen fastställd 2014-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPQOM
15,0 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Endast för MPQOM programstudenter
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 7,5hp Betygskala: UG   7,5hp    
0207 Projekt 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

I program

MPQOM KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Univ lektor  Peter Hammersberg
Docent  Hendry RaharjoBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Prospective students need to be registered on the Master s Programme in Quality and Operations Management thus having basic courses in Quality and Operations Blivande studenter måste vara registrerade på masterprogrammet MPQOM för att därmed erhålla nödvändiga grundkunskaper inom kvalitets-, orgaisationsutveckling och statistik.Management and basic knowledge of statistics.

Syfte

Six Sigma är en metodik för kontinuerliga förbättringar i syfte att hantera orsaker till variation i organisationers strategiska nyckeltal. Six Sigma lanserades först av Motorola 1987 och är idag den ledande förbättringsmetodiken i USA, Europa och Asien för både stora och mindre organisationer inom både privat och offentlig sektor. Inom ramverket för Six Sigma leds och drivs förbättringsarbetet i projektform av specialister med internationell gångbar gradbeteckning som 'green belt', 'black belt', och 'master black belt'. Det övergripande syftet med denna kurs är studenten skall tillägna sig kunskap och praktisk erfarenhet motsvarande graden 'black belt'. Kursen bedrivs i projektform med tillhörande föreläsningsserie, där studenten deltar i ett team som driver ett Six Sigma projekt över en termin i och tillsammans med en privat eller offentlig organisation.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • ha teoretisk och praktisk kunskap om Six Sigma och dess relaterade metodik och verktyg;
 • kunna aktivt delta i och leda Six Sigma projektarbete;
 • kunna välja och tillämpa relevanta verktyg inom ramen för Six Sigma för aktuella praktiska förbättringsproblem;
 • kunna kritiskt reflektera över ramarna för Six Sigma

Innehåll

The sessions in the Black Belt course are planned according to the Define-Measure-Analyze-Improve-Control (DMAIC) structure. Most of the illustrations will be taken from manufacturing and service industry environment. Examples of topics are: the Six Sigma training framework, Basic statistics, Design of Experiments, and Robust Design.


Lectures from representatives of organizations adopting Six Sigma will be given throughout the course.


The industrial Black Belt project will be performed in groups made of two-three students and one industrial participant. The industrial participants will take active part in course sessions and projects. Each project will focus on a problem in the represented company.


Course attendance requirements


The course attendees (master students and industrial participants) are required to attend all course sessions (There is a minimum number of attended days to get the final diploma). Absence to one day will result in extra assignments. For each missed day, the attendee will be required to produce a two-page report of literature articles about the missed topics. The articles should preferably be published in one of the recommended journals (see course literature below).


 

Organisation

The course is structured in two-day sessions. The first session may include a third day aimed at giving more insights into basic statistics and use of statistical software. The final session is for project presentations and final examination.


Course Body of Knowledge


Define • Introduction to Six Sigma, Lean and their relations

 • Cost of poor quality and CTQs, Quality indicators

 • Six Basic statistics (7 QC-tools, Confidence interval, Hypothesis testing, Goodness of fit test, NPP)

 • Sigma project selection

 • Understanding variation (e.g. Deming funnel experiment)

 • Selection of response variables (Y and y)

 • Process orientation, SIPOC,

 • Value Stream Mapping

 • Voice of the customer, AHP, QFD

 • Team building

 • People involvement

 • Management tools (especially affinity diagram)


Measure • Measurement System Analysis (MSA)

 • MSA with the paper helicopter

 • Main Issues in Experimental Statistics

 • Variation Mode and Effects Analysis (VMEA)

 • Statistical Process Control (basic concepts) and Capability Analysis


Analyze • SPC to find assignable/special causes of variation (charts for variables and attributes )

 • Regression analysis, ANOVA

 • Reliability analysis

 • Fault tree analysis and FMEA


Improve • DOE principles (selection of factors, blocking/ randomization/ replication)

 • Design and analysis of replicated 2k experimental plans using the catapult

 • Design and analysis of 2k-p experimental plans

 • Robust Design

 • People Involvement


Control • Diffusion of solutions

 • SPC: More advanced techniques and charts

 • Process monitoring with EWMA, CUSUM, Moving Average


Learn • Learning and reflection


Course sessions detailed schedule: Detailed schedules of the course sessions will be made available to the attendees in the course website early before each session.


 

Litteratur


 1. Magnusson, K., Kroslid, D. Bergman, B. (2003). Six Sigma-The Pragmatic Approach. Studentlitteratur

 2. Bergman, B., Bengt, K., (2010). Quality. From customer needs to customer satisfaction. 3rd Ed. Studentlitteratur

 3. Thomas Pyzdek (2003). The Six Sigma Handbook. Revised and expanded. Mc Graw-Hill

 4.  (2002). The Black Belt Memory Jogger. A pocket guide for Six Sigma Success. GOAL/QPC.

 5. Lecture handouts

 6. Articles distributed at the sessions.

 7. Recommended journals: • Six Sigma Forum Magazine

 • Quality Progress

 • Quality and Reliability Engineering International

 • Quality Engineering

 • Quality Technology and Quantitative Management

 • International Journal of Six Sigma and Competitive Advantage

 • International Journal of Quality and Reliability Management.


 

Examination

Attendance of the course sessions and successful completion of the Black Belt project (with its final report and presentation) are the necessary prerequisites for taking the final exam. The final exam is an individual written test.


 


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.