Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK130 - Vetenskapshistoria
 
Kursplanen fastställd 2015-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MTS
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kursen är full.
Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKVOV VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 

Examinator:

Docent  Per Lundin


Tema:

MTS 7,5 hp


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Kursen ger en översikt av den moderna vetenskapens framväxt från den vetenskapliga revolutionen fram till idag, med ett särskilt fokus på 1900-talet. Den placerar vetenskapliga idéer och vetenskaplig praktik i ett socialt, politiskt, ekonomiskt och kulturellt sammanhang.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

-    Redogöra för de övergripande dragen i den moderna vetenskapens framväxt
-    Beskriva och analysera de sociala, politiska och kulturella faktorer som formar vetenskaplig utveckling
-    Tolka och förklara historiska förlopp
-    Redogöra för grundläggande historieteoretiska begrepp och förklaringsmodeller

Innehåll

Kursen behandlar den moderna vetenskapens framväxt. Teman som uppmärksammas är:

-    Förhållandet mellan teknik och vetenskap
-    Vetenskapens institutionalisering
-    Framväxten av nyckeldiscipliner
-    Ingenjörsvetenskapernas framväxt
-    Framväxten av "big science" under 1900-talet
-    Formeringen av vetenskapsbaserade industrier

Organisation

Föreläsningar och seminarier.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination

Tentamen samt aktivt deltagande i seminarier. Betyg: U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.