Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EDA092 - Operativsystem
 
Kursplanen fastställd 2015-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   13 Jan 2016 fm M,  05 Apr 2016 em M,  16 Aug 2016 em SB
0206 Laboration 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

MPEES INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPCSN DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKAUT AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Forskarassistent  Vincenzo Massimiliano Gulisano
Docent  Marina Papatriantafilou


Ersätter

EDA091   Operativsystem


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Studenten skall ha god förståelse av en dators konstruktion och grundläggande kunskaper i maskinnära programmering samt ha kännedom om begrepp som assembler och avbrott etc, dvs innehållet i någon kurs i maskinorienterad programmering (DAT015, EDA481 eller liknande).
Studenten behöver också ha kunskaper om datastrukturer t ex träd, länkade listor, hashtabeller, dvs innehållet i en kurs i datastrukturer (DAT036 eller motsvarande) samt programmeringskunskaper (minst 7,5 kurspoäng i dataprogrammering). Kunskap om grundläggande sannolikhetslära kan vara en fördel, men kan också inhämtas parallellt med denna kurs.

Syfte

Operativsystem finns överallt där datorsystem finns; inte bara i stationära datorer och servrar utan också i fordon, telefoner och inbyggda industriella system. Kursen ger en introduktion till design och implementering av operativsystem. I synnerhet är syftet: att förklara strukturen och funktionen i ett operativsystem och dess samarbete med datorsystem det stöder; att belysa viktiga operativsystemaspekter och algoritmer i operativsystemets implementationer; att åtfölja med konkreta exempel och att förbereda studenterna för kommande kurser.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter kursen skall studenterna kunna visa att de har kunskaper om och förståelse för:
1. Grundläggande funktioner i moderna operativsystem
2. Grundläggande begrepp och algoritmer rörande operativsystems implementering.
3. Implementeringen av enklare delar av ett operativsystem

Studenterna skall också kunna:
* uppskatta design utrymme och kompromisser involverade i genomförandet av ett operativsystem.
* Skriva C-program som anropar operativsystemet på systemanropsnivå.
* Implementera någon enklare rutin i ett operativsystem i programspråket C.
* en del programmering med konstruktioner multitrådsprogrammering synkronisering (t.ex. miljö språk: C + +, Java).

Innehåll

Kursen ger en introduktion till design och implementering av operativsystem.

Exempel på avsnitt som behandlas är: Processbegreppet, Parallella processer, resurshantering, hantering av låsningssituationer (deadlock), hantering av primärminne, virtuellt minne, CPU schemaläggning, skivminnen, filsystem, distribuerade filsystem och mikrokärnor, virtual machines, säkerhet- och skyddsmekanismer. 
Kursen presenterar viktiga komponenter i operativsystem, och kompletterar denna diskussion med hur deras slutliga utformning och implementering utvecklades från historiska till moderna mobila OS. De olika begreppen illustreras med exempel från Unix, Linux, Windows och operativsystem for mobila apparater. 

Organisation

Undervisningen bedrivs i from av föreläsningar, lektionsövningar och laborationer.

Laborationerna avser att ge erfarenhet av program som anropar operativsystemet på systemanropsnivå samt programmering av enklare interna rutiner i ett operativsystem. Exempel på laborationer är en kommandotolk för unix samt att programmera vissa interna delar av ett operativsystem som t.ex. en schemaläggare och delar av ett virtuellt minne. I labmomentet kommer systemet Pintos att användas. Detta är ett pedagogiskt operativsystem som stöder trådar, laddning och körning av användarprogram och ett filsystem. Pintos är internationellt renommerat som en väletablerad plattform av högsta kvalité för praktiskt labbande för operativsystem.

Litteratur

A. Silberschatz, P. Galvin, G. Gagne: Operating System Concepts, Ninth Edition, Wiley 2010

eller

Andrew S. Tanenbaum: Modern Operating Systems (3rd ed.). Prentice Hall Press, 2008.

 

Tidskriftsartiklar.

Examination

Genomförande av laboration och skriftlig tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.