Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT076 - Web-applikationer
 
Kursplanen fastställd 2015-01-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIDAL
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Inlämningsuppgift 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0211 Projekt 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp    

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Univ adjunkt  Joachim von Hacht


Ersätter

DAT075   Distribuerade applikationer


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

- Minst 7,5 hp Java.
- Grundläggande kunskaper i OOA/D och UML.
- Grundläggande kunskaper om datastrukturer.
- Grundläggande kunskaper i datakommunikation.
- Grundläggande kunskaper i databaser.  
Lämpliga kurser är DAT050, DAT055, LET375, LEU061,TDA357.

Syfte

Kursen ger en praktiskt introduktion till design och utveckling av web-baserade applikationer, exempelvis e-handelsportaler.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Göra ett medvetet val mellan de presenterade utvecklingsalternativen och teknikerna för en modern web applikation. 

Utfrån detta val designa, implementera, driftsätta och felsöka en enklare web applikation.

Kunna hantera felaktigheter i använd mjukvara genom att t.ex. göra "workarounds"

På en grundläggande nivå söka efter och använda öppna standards och specifikationer inom web området.

Innehåll

Kursen presenterar några olika utvecklingsalternativ för en web applikation. För varje alternativ diskuteras designfrågor och ett antal tekniker presenteras. Kursen innehåller praktisk arbete i avancerade utvecklingsmiljöer och server-miljöer. Design, implementation, konfigurering, driftsättning, exekvering och felsökning av web-applikationer utgör huvuddelen av kursen. Övergripande innehåll:

  • Standards, plattformar, ramverk, arkitektur, design, utvecklingsalternativ, m.m.

  • Tekniker för klientsidan (HTML, CSS, JavaScript, AJAX, m.fl.)

  • Tekniker för serversidan (Java Servlet API, Java Server Faces, WebServices, REST, m.fl.)

  • Introduktion till enterprise applikationer och till realtids web 
  • Eventuella "emerging technologies" 

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar, datorövningar (inlämningsuppgifter) och ett avslutande projekt. Projektet görs i grupper om 4 studenter.

Litteratur

Litteratur meddelas vid kursstart.

Examination

Godkända inlämningsuppgifter och projekt. Betyg: U-5. Betyg ges av projektet


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.