Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME170 - Drivlinans mekanik
 
Kursplanen fastställd 2014-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B
Max antal deltagare: 40

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   15 Jan 2016 em H,  07 Apr 2016 em M,  26 Aug 2016 fm M

I program

MPAUT FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPAUT FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSYS SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Sven B Andersson
Professor  Ingemar Denbratt  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Mekanik och Maskinelement.

Syfte

Kursen ska ge studenten kunskap om modellering, analys och designaspekter av fordons drivlinekomponenter och system inklusive förbränningsmotorer, växellådor samt andra komponenter som är delaktiga i överföringen av arbete från kolv till hjul.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Identifiera, beskriva och kunna välja de mest använda komponenterna och delsystemen i ett fordons drivlina
- Modellera och simulera egenskaper och prastanda för mekaniska system hos förbränningsmotorer och andra drivlinekomponenter
- Syntetisera (skapa), motivera och utvärdera den makniska konstruktionen hos en drivlina

Innehåll

Kursen innehåller följande:
- Mekanisk beskrivning av en drivlina
- Komponenter (t.ex. differentialer, planetväxlar, mekanismer och system för växling, aspekter av smörjning och tribology)
- Analys- och simuleringsteknik
- Manuell (och "automatic manual") växellåda
- Automatisk växellåda
- CVT-växellåda
- Power split
- Kopplingar och momentomvandlare
- Balansering av förbränningsmotorer
- Överväganden kring konstruktion av mekaniska komponenter i förbränningsmotorer
- Överväganden kring val av transmission för ett givet fordon

Organisation

- Föreläsningar
- Inlämningsuppgifter

Litteratur

Föreläsningsanteckningar

Examination

Det är en avslutande skriftlig tenta. Fullgjorda inlämningsuppgifter krävs för att få tentera.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.