Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SSY180 - Medicin för tekniker
 
Kursplanen fastställd 2015-02-11 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBME
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema:

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen, del A 4,0 hp Betygskala: TH   4,0 hp   24 Okt 2015 em H,  05 Jan 2016 em M,  17 Aug 2016 em M
0207 Tentamen, del B 3,5 hp Betygskala: TH   3,5 hp   15 Jan 2016 fm H,  05 Apr 2016 em EKL,  17 Aug 2016 em M

I program

TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Professor  Bo Håkansson
Univ lektor  Ants Silberberg


Ersätter

ESS080   Medicin för tekniker


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inga specifika kurskrav. Enbart grundläggande behörighet för högskolestudier.

Syfte

Syftet med denna kurs är att studenten skall erhålla grundläggande kunskaper om människans anatomi och fysiologi som en plattform för att senare kunna utveckla hälsorelaterade produkter och tjänster för klinisk diagnos och terapi, samt för undersökning av fysiologiska orsaker till sjukdomar. Lärandemålen i denna kurs är också generell kunskap till nytta för alla som har att hantera frågor om hälsorisker och sjukdomar bland de anställda på en arbetsplats.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva vilka grundläggande system bygger upp den mänskliga kroppen och hur de interagerar;
  • Beskriva varje system från både anatomiska och fysiologiska perspektiv;
  • Beskriva ursprung, symtom och behandling av vanligt förekommande sjukdomar;
  • Beskriva hur begreppet homeostas inverkar för varje system.

Innehåll

I en första inledande delen av kursen presenteras: Organisationen av den mänskliga kroppen, Biokemi, Cellen och Vävnader. Därefter presenteras hur människokroppen system för system såsom: huden, skelettet, leder, muskelsystemet, nervvävnad, nervsystemet, känsel, det endokrina systemet, det kardiovaskulära systemet, det lymfatiska systemet, andningsorganen, matsmältningssystemet, nutrition och metabolism, urinvägarna och slutligen Reproduktionsorgan. Varje system presenteras i samma format vilket innefattar en anatomisk översikt, en beskrivning av den fysiologiska funktion och en beskrivning av vanliga sjukdomar. I de flesta områden presenteras de senaste rönen inom kliniska metoder och  rehabiliteringsmetoder kortfattat.

Organisation

Kursen består av en serie föreläsningar av experter från den medicinska fakulteten. Föreläsningar är planerade 5-8 pm två gånger i veckan och kan därför följas utan att kollidera det dagliga schemat i andra kurser.

Litteratur

Essentials of Anatomy and Physiology, International Student Version, 9th Edition, Gerard J. Tortora, Bergen Community College. Föreläsningsmaterial kommer också att laddas upp på kurshemsidan.

Examination

Två skriftliga tentamina måste genomföras, en efter halva tiden och den andra efter hela kursen. Båda tentamina måste vara godkända för att bli godkänd på kursen. Betyget bestäms av summan av resultaten på de två tentamina. Tentamen består av en blandning av flervalsfrågor och öppna frågor. Examensfrågorna är utformade för att ge ett test av att eleverna har fått den kunskap som anges i alla lärandemålen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.