Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
UNA016 - Miljöpolitiska styrmedel
 
Kursplanen fastställd 2014-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPTSE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Industriell ekonomi, Kemiteknik, Maskinteknik
Institution: 0205 - NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN GU


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   19 Mar 2016 fm EKL,  22 Aug 2016 em M
0205 Övning 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPTSE INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Professor  Thomas Sterner


Ersätter

UNA015   Environmental policy instruments


  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i miljövetenskap eller miljöteknik. Helst vissa förkunskaper i nationalekonomi.

Syfte

Kursen syftar till att ge en överblick av tillämpad miljöekonomi med särskild tonvikt på utformningen av styrmedel på området för miljö- och naturresursförvaltning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva hur miljöpolitiska styrmedel fungerar;
  • Beskriva påverkan av ett visst miljöpolitiskt styrmedel både
    på incitamenten för tekniskförändring och på fördelningen av kostnader i samband med miljöförbättringar;
  • Beskriva det politiska spelet kring styrmedel och ge konkreta exempel på påtryckningar som olika företag eller andra förorenare kan använda för att genomföra sin agenda om styrmedelsval.
  • Beskriva hur styrmedel bör väljas och utformas så att de uppfyller inte bara kraven på effektivitet, men också på rättvisa, politisk genomförbarhet och andra kriterier.

Innehåll

Kursen ger en översikt över varför ekonomiska styrmedel behövs inom miljöpolitik och resursförvaltning samt en översikt av de politiska instrument som finns tillgängliga. Slutligen kommer teorier om styrmedelsval och utformning av dessa att förklaras. Tyngdvikt kommer att läggas på att integrera ekonomiska modeller med aktuella problem i
verkliga ekonomier. Kursen kommer att baseras på Sterner och Coria (2012)

Organisation

Kursen består i huvudsak av föreläsningar, men innehåller också vissa övningar som kräver tillgång till datasal

Litteratur

Sterner, T. och J. Coria (2012). Policy instruments for environmental and natural resource management. Andra upplagan. Resources for the Future, Routledge Taylor & Francis Group. Ytterligare artiklar.

Examination

Examination av kursen kommer att ske genom en skriftlig tentamen som står för 80 % av de totala poängen och en gruppövning står för resten.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.