Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA383 - Parallell programmering
 
Kursplanen fastställd 2015-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Kurstillfälle 1

Kursen är full i lp1.
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Laboration 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    
0214 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   24 Okt 2015 em M,  07 Jan 2016 em H,  22 Aug 2016 em M

I program

MPSOF SOFTWARE ENGINEERING - UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV MJUKVARA, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
MPCSN DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Docent  Alejandro Russo
Docent  K V S PrasadKurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Laboration 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    
0214 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   19 Mar 2016 em M,  22 Aug 2016 em M

I program

MPSOF SOFTWARE ENGINEERING - UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV MJUKVARA, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MPCSN DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Docent  Alejandro Russo
Docent  K V S PrasadErsätter

TDA381   Parallell programmering TDA382   Parallell programmering


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande programmeringskunskaper. Goda kunskaper i objektorienterade språk (t.ex. Java) och funktionella språk (t.ex. Haskell) är ett stort plus.

Syfte

Parallell programmering spelar en viktig roll i system där många händelser sker till synes samtidigt. Kursens syfte är att ge kännedom om problem gemensamma för parallella system som t.ex. operativsystem,distribuerade system, realtidssystem men också system som behöver parallellism som t.ex. internettjänster och moderna dataspel.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- förstå frågor och problem som uppstår i parallella system med delat minne och meddelandeskickning

- identifiera (synkroniserings) problem i parallella system som t.ex. shared update, dining philosophers, producer-consumer, resource allocation, time-outs

- anpassa gemensamma mönster för att lösa dessa problem som t.ex. locks, client-server, pipelines, replicated workers, barrier synchronization, passing the baton, alarms

- skapa lösningar och argumentera för deras korrekthet, tydlighet och effektivitet

- tillämpa praktiska kunskaper i programmerings konstruktioner och tekniker som finns tillgängliga i moderna parallella programmeringsspråk

- implementera sådana lösningar i uttrycksfulla programspråk

Innehåll

Allmänna begrepp: parallellism, interferens, synkronisering, kritiska regioner, ömsesidig uteslutning, "deadlock", rättvisa, "livelock". Synkronisering med hjälp av delade variabler; "busy waiting". Semaforer. Monitorer.  Synkron meddelandeskickning: utökade rendezvous. Asynkron meddelandeskickning: Erlang. Asynkron koordinering: Linda.

Organisation

Kursen organiseras i form av föreläsningar och laborationer.

Litteratur

Aktuell information om litteratur ges innan kursstart på kursens hemsida.
Vid senaste genomförandet av kursen användes "Principles of Concurrent and Distributed Programming (Second edition)", Mordechai Ben-Ari, Addison-Wesley, 2006. ISBN 0-321-31283-X.

Examination

Lärandemålen utvärderas baserat på elevernas utveckling på laborationer och tentamen. Laborationerna betygsätts med U och G och tentamen som 3,4, och 5. Betyget på kursen bestäms sedan genom att betrakta övergripande resultat i labben och tentan tillsammans.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.