Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
PPU074 - Från digital skissning till grafiska presentationer
 
Kursplanen fastställd 2015-02-13 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDES
7,5 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Teknisk design
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: B
Max antal deltagare: 45

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: UG   2,5 hp 2,5 hp 2,5 hp    

I program

MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Tekniklektor  Johan Heinerud


Ersätter

PPU070   Advanced sketching PPU072   Advanced sketching PPU073   Digital sketching and graphic design


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

MPP056 Skiss & Modellteknik eller liknande, PPU220 Skiss och presentationsteknik eller liknande.

Syfte

att ytterligare utveckla färdigheter i att skissa och skapa tredimensionella produktformer i vektor-och pixelbaserade program samt visa på en ökad förståelse för visuell perception och produktrenderingar. Vidare syftar kursen till att fördjupa kunskapen om hur man på ett effektivt sätt arbetar med grafisk formgivning för att göra skarpa produkt- och slutpresentationer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Skissa bilder med hjälp av digitala skissplattor eller liknande
  • Utveckla/vidareutveckla skisser genom att alternera mellan olika digitala arbetsverktyg
  • Skapa och använda olika tekniker för att skissa med digitala verktyg och visa idéer i form av renderade bilder avsedd för presentationer
  • Skapa och arbeta med grafiska presentationer med hjälp av vektorgrafik, text och pixelerade bilder
  • Presentera skarpa grafiska arbeten avsedda för slutpresentationer

Innehåll

Kursen inkluderar föreläsningar, handledning, tillämpningar från redan publicerade exempel, workshops och experiment med olika produkt- och presentationsmaterial. Det kreativa arbetet kommer att ske med programvaror som hanterar vektorgrafik, text och pixelerade bilder. Skisser kommer att göras på digitala skissbrädor eller liknande.

Organisation

Kursen inkluderar föreläsningar och uppgifter som skall skapa förutsättningar att utveckla och fördjupa kunskap och förståelse för det givna ämnet.

Litteratur

annonseras vid kursstart.

Examination

Betyg ges enlig skala: underkänd/godkänd.

Betyget består av tre obligatoriska moment: Närvaro och aktivt deltagande (20 % av betyget), inlämningsuppgifter (60 % av betyget), Portfolio (20 % av betyget).


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.