Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SSY186 - Medicinska bildsystem
 
Kursplanen fastställd 2015-02-11 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBME
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Laboration 1,0 hp Betygskala: UG   1,0 hp    
0214 Projekt 2,5 hp Betygskala: TH   2,5 hp    
0314 Tentamen 4,0 hp Betygskala: TH   4,0 hp   02 Jun 2016 em H,  08 Apr 2016 em EKL,  24 Aug 2016 em SB

I program

MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Fredrik Kahl


Ersätter

SSY185   Diagnostic imaging


  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Godkända kurser i grundläggande signalbehandling  och programmering.

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge studenterna grundläggande kunskaper om hur dagens medicinska bildgivande system fungerar och hur bilderna generas. Dessutom ge en förståelse hur dessa bilder används i den kliniska verksamheten vid medicinska undersökningar och patientbehandling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

-beskriva fysiska och biologiska principer för en rad moderna och state-of-the-art medicinska avbildningstekniker;

-beskriva och tillämpa tekniker och algoritmer som används för att generera medicinska bilder;

-jämföra konkurrerande algoritmer för bildgivande system;

-implementera några av dessa algoritmer i programvara; 

-beskriva tillämpningar av dessa tekniker och förklara deras begränsningar (t.ex. vid detektion   av abnormal vävnad).

Innehåll

Kursen behandlar de fysikaliska och tekniska aspekterna av en rad moderna och state-of-the-art tekniker som används för skapande av medicinska bilder. Dessa innefattar:

- röntgen: fysikaliska principer, teknologi, detektorer, spektra, förstärkare, datortomografi (CT) och 3D bildrekonstruktion

- nukleär tomografi och positron emissions tomografi (PET): fysikaliska principer, teknik, detektorer och algoritmer.

- magnetisk resonanstomografi (MRT): fysikaliska principer, teknologi, instrumentering, och bildrekonstruktionsalgoritmer.

- ultraljud imaging: fysikaliska principer, teknologi, instrumentering, och bildrekonstruktionsalgoritmer.

- mikrovågtomografi: mikrovågssystem, antenner, dielektriska egenskaper, kontrast och optimeringsalgoritmer.

- THz imaging, tomosyntes, mikroskopi, diffusion tensor imaging

Kursen omfattar också tillämpningar av dessa tekniker inom virtuell koloskopi, bröstcancer detektering/bildbehandling, hjärt-imaging, och hjärnavbildning.

Organisation

Föreläsningar (inkl. gästföreläsningar från industri och hälsovården), laborationer och ett projektarbete.

Litteratur

J. L. Prince, J. M. Links, Medical Imaging Signals and Systems, Prentice Hall, 2006

Examination

Skriftlig tentamen. Projektarbetet och laborationer.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.