Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA567 - Testning, felsökning och verifiering  
 
Kursplanen fastställd 2014-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Laboration 2,5 hp Betygskala: UG   2,5 hp    
0214 Tentamen 5,0 hp Betygskala: TH   5,0 hp   11 Jan 2016 em EKL   05 Apr 2016 em M

I program

TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
MPSYS SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Docent  Laura Kovacs


Ersätter

TDA565   Program verification TDA566   Testning, felsökning och verifiering


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

För denna kurs krävs att studenterna har genomgått
 • Minst ett års utbildning på något program med inriktning Datavetenskap, Software Engineering, Datateknik eller liknande.
 • En kurs i diskret matematik (t.ex. TMV200)
 • En kurs i objektorienterad programering (t.ex. TDA545)

Syfte

Kursens mål att att ge studenterna grundläggande förståelse av tekniker för att hantera fel i program och kunskaper om hur dessa tekniker kan användas praktiskt. Återkommande ämnen är a) identifikation av programvarufel, b) analys av dessa, och c) att rätta dem. Kursen ger även praktiska och teoretiska kunskaper om hur man systematiskt bygger upp bevis för att en programenhet gör det den är avsedd att göra.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:


 • Beskriva omfattning och begränsningar av både informella och formella tekniker för att upptäcka, analysera och rätta programfel.
 • Beskriva grundprinciper och hur man skriver precisa specifikationer för mjukvaruenheter.
 • Diskutera grundprinciper inom mjukvaruverifiering.
 • Karakterisera indata för vilka ett program går fel.
 • Lokalisera, analysera och fixa programfel.
 • Resonera formellt om enkla program för att garantera korrekthet.
 • Bedöma olika tekniker för felsökning och felprevention. 
 • Bidra till utveckling och förbättring av tekniker för felsökning och felprevention i en given kontext.
Innehåll

 Kontrastera formella och informella metoder för testning (terminologi, täckningsgrad, enhetstester, ramverk för enhetstester), felsökning (kontroll, arbetsflöde, lokalisering, verktyg), formella specifikationer (pre-/post conditions, invarianter), formell verifikation (logik, verktyg). 

Kursen är genomgående fokuserad på imperativa program generellt, särskilt objektorienterade program. 

Organisation

 Kursen omfattar en kombination av föreläsningar, övningstillfällen och inlämningsuppgifter (labbar). Detaljer finns på kurshemsidan.

Litteratur

Slides från föreläsningar distribueras via kurshemsidan. Litteraturlista finns på kurshemsidan. 

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig salstenta (5p) och inlämningsuppgifter (2.5p). Inlämninguppgifterna görs normalt i grupper om 2-3 studenter. Om en inlämningsuppgift inte godkänns på första försöket kan studentet få ett andra försök.

Tentan och inlämningsuppgifterna kan godkännas oberoende av varandra. För att få godkänt på hela kursen krävs godkänt på både tenta och inlämningsuppgifter. Betyg bestäms då av tentamensresultatet.Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.