Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPP020 - CAD för ytmodellering, avancerad kurs
 
Kursplanen fastställd 2015-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDES
7,5 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Teknisk design
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Max antal deltagare: 45

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0102 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: UG   7,5 hp    

I program

MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Tekniklektor  Håkan AlmiusBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

MPP067 Datorstödd modellering eller PPU010 Computer aided industrial design (CAID) eller motsvarande

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna en fördjupad kunskap om och kompetens i inom modellering och visualisering i 3D CAD – system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Ha tillgodogjort sig avancerade kunskaper om och färdigheter i att modellera och visualisera geometrier i ett CAID - system.

Ha tillgodogjort sig avancerade kunskaper om och färdigheter i att arbeta med realtidsvisualiseringsprogram.

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre olika avsnitt:

1. Konceptmodellering - 3 workshops där olika program används för att arbeta med konceptgeometrier.

2. Avancerad ytmodellering och visualisering - föreläsning/övning om metoder för hur man arbetar med avancerade ytmodeller, förberedelser för export till andra
CAD - system. Föreläsning/övning om hur man skapar fotorealistiska bilder från digitalt underlag 

3. Presentation för design - föreläsning/övning om realtidspresentation och animation.

Organisation

Undervisningen består i av att föreläsningar och övningar varvas i datasal. totalt 100h, eget arbatstid 100h

Litteratur

Kurslitteratur anges vid kursstart

Examination

För betyget godkänd krävs aktivt deltagande vid genomgångar och övningar, inlämning och redovisning av specificerade projekt samt en dugga.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.