Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SSY261 - Konstruktion av mekatroniska system  
 
Kursplanen fastställd 2014-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPDE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Elektroteknik, Maskinteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp   15 Mar 2016 em M,  05 Apr 2016 em H   18 Aug 2016 em M
0211 Laboration 4,5 hp Betygskala: UG   4,5 hp    

I program

MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Docent  Jonas FredrikssonBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande Mekanik och Ellära

Syfte

Denna kurs syftar till att ge praktisk förståelse och erfarenhet av mekatronik. Fokus ligger på design, och analys av mekatroniska produkter som inkluderar reglering av mekanisk rörelse.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • förstå och kunna förklara hur givare och aktuatorer kan användas för att förbättra karaktäristiken för ett tekniskt system, och att analysera, i specifika fall, vad som begränsar systems prestanda.
  • beskriva hur mätning, reglering, och aktuering kan användas för hastighets-, och positionsstyrning av mekatroniska system.
  • identifiera typiska mekatroniska problem och hur ge kan adresseras.
  • diskutera möjligheter och begränsningar med mekatroniska system och reflektera kring deras påverkan på människa och på samhället.
  • tillämpa ett systemteroretisk metod för design av mekatroniska system

Innehåll

Givare såsom positionssensorer, hastighetssensorer, accelerometrar. 
Mekanismer för att skapa och överföra mekanisk rörelse.
Aktuatorer, elmotorer och dess styrning.
Mikrokontrollers och designaspekter för styrning av rörelse, positionoch hastighet.
Exempel på hur mekatronik kan användas för att förbättra produkter i termer av kvalitet, kostnad och hållbarhet.Design och analys av mekatroniska system.
Integrering av komponenter för system och subsystem design.

Organisation

Denna kurs består av föreläsningar, övningar och ett antal laborationer. Dessa laborationer inkluderar modellering, simulering, mikrokontrollers in-the-loop, sensordesign och reglerteknik, och syftar till att bygga och studera mekatroniska system.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination

Skriftlig examen och godkända laborationer.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.