Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME061 - Hållfasthetslära och maskinelement
 
Kursplanen fastställd 2014-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKIEK
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Svenska

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Konstruktionsövning 2,0hp Betygskala: UG   2,0hp    
0214 Tentamen 5,5hp Betygskala: TH   5,5hp   03 Jun 2015 em M,  25 Aug 2015 fm M

I program

TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR - Mekanisk produktion, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Fredrik Larsson
Forskarassistent  Jim Brouzoulis


Ersätter

TME060   Hållfasthetslära och maskinelement


 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Matematik, speciellt behövs goda kunskaper i linjär algebra, differentialekvationer och integraler, och mekanik, speciellt statik

Syfte

Huvudsyftet är att ge deltagarna en grundläggande ingenjörskunskap om dimensionering av konstruktioner. Därför behövs en förståelse av hållfasthetslärans begrepp, metoder och begränsningar samt en förmåga att kunna lösa enklare hållfasthetsproblem. Det är vidare viktigt att kunna bedöma rimligheten i lösningarna samt att kunna förutsäga funktion och tillförlitlighet hos några av de vanligaste maskinelementen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- beskriva och beräkna grundläggande begrepp i hållfasthetslära såsom deformationer, töjningar, spänningar, kompatibilitetsvillkor och stabilitet
- diskutera rollen av konstitutiva ekvationer samt kunna tillämpa enklare sådana som elasticitet, termoelasticitet och idealplasticitet.
- beräkna krafter, spänningar, deformationer och töjningar på hela och delar av en konstruktion. Speciellt skall enklare strukturelement som stänger, axlar, balkar och rör kunna analyseras
- göra en riskbedömning för utknäckning av tryckbelastade strävor
- beräkna och redogöra för betydelsen av huvudspänningar och effektivspänningar
- redogöra orienterande om begreppen spänningskoncentration, spänningsintensitetsfaktor, brottseghet och utmattning
- dimensionera några grundläggande maskinelement samt redogöra orienterande om andra maskinelement
- matematisk modellering, dvs. kunna ställa upp och lösa matematiska modeller av verkligheten: mekaniskt beteende hos stänger, axlar, balkar och rör
- bedöma noggrannheten i dessa modeller samt avgöra om en noggrannare analys behövs.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment: bestämning av deformationer, snittkrafter, spänningar, etc. för en- och fleraxliga tillstånd: drag/tryck i stänger, vridning av cirkulära och slutna tunnväggiga axlar samt sfäriska behållare, böjning av balkar, knäckning av strävor (elastisk instabilitet), materiallagar såsom Hookes lag i en och tre dimensioner, termoelasticitet och idealplasticitet, flyt- och brottvilkor, samt begreppet huvudspänningar. Vanliga maskinelement som press- och krympförband, skruvförband, rullningslager, skruvfjädrar, axlar och rotorer

Organisation

Föreläsningar, räkneövningar och handledning av konstruktionsövningar

Litteratur

Introduktion till Hållfasthetslära - Enaxliga tillstånd, Ljung, Ottosen och Ristinmaa, Studentlitteratur, 2007.
Hållfasthetslära - Allmänna tillstånd, Ottosen, Ristinmaa och Ljung, Studentlitteratur, 2007.

Examination

Skriftlig tentamen och obligatoriska konstruktionsövningar


Publicerad: fr 26 nov 2010. Ändrad: on 24 jan 2018