Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EDA322 - Digital konstruktion  
 
Kursplanen fastställd 2013-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Elektroteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Laboration 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    
0213 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   18 Mar 2015 em M   27 Aug 2015 em V

I program

TKAUT AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TIDAL DATAINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TIELL ELEKTROINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Docent  Ioannis Sourdis

Ersätter

EDA320   Digitalteknik - syntes EDA321   Digitalteknik-syntes


  Gå till kurshemsida

 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

En grundläggande kurs i Digital- och datorteknik (t. ex. EDA216, EDA433, EDA452) eller motsvarande.

Syfte

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i analys, syntes och optimering av digitala kombinatoriska nät och sekvensnät. Kursen ger också en inblick i de teknologier som sådana nät implementeras med. I kursen får studenten bekanta sig med ett modernt datorbaserat konstruktionsverktyg (CAD), samt lära sig grunderna för maskinvarubeskrivande språk.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Knowledge and understanding
- explain that the hardware works in parallel and to exploit parallelism in VHDL.
- explain the function, use, and limitations of reconfigurable versus ASIC technologies
- describe and distinguish Finite State Machines of Mealy, Moore, and synchronous Mealy type.
- show understanding of the basics of design for testability and the basic principles behind the testing.
- implement asynchronous sequential circuits; Minimize an asynchronous sequential circuit and give it a race-free encoding.
- describe a digital design in VHDL, perform simulation and synthesis with modern tools and perform tests against the target technology.

2. Skills and abilities
- create the design specifications of a digital circuit for a given problem.
- apply structured methods for analysis and synthesis of combinational and sequential circuits.
- use VHDL to implement combinatorial and sequential circuits.
- use the target FPGA technology to implement a digital hardware design.
- master the binary arithmetic such as "Carry look-ahead", addition multiplication.
- define FSM encodings and perform state minimization, be able to implement FSMs in VHDL and understand their timing properties.
- create test benches for VHDL designs.
- describe and perform the steps required from the VHDL description of a hardware module to its synthesis and hardware implementation.

3. Judgment and approach
- judge the advantages and disadvantages of different implementation technologies (ASICs, FPGAs) for digital designs, and select one for a specific design.
- judge different design decisions (e.g. ripple-carry versus carry look-ahead adder) for a specific problem and select one based on the design constraints.

Innehåll

- Boolean Algebra and logic minimization
- Arithmetic Units
- Memory
- Combinational circuits
- Sequential circuits and Finite State Machines
- Technologies of digital circuits (ASIC, FPGA)
- Asynchronous circuits
- Timing and Power consumption of digital circuits
- Testing and design for testing
- Hardware description languages (VHDL) for digital circuits
- Hardware Design, test and evaluation of a simple processor

Organisation

Lectures and labs.

Litteratur

S. Brown, Z. Vranesic, Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design, Third Edition

Examination

The course is examined by an individual exam given in an examination hall and 7 laboratory assignments.
The Laboratory work is carried out in groups of normally 2 students.
Opportunity for re-examination is given twice a year.
A student who failed a same examination twice has the right to request of the department a change of examiner. The request is to be in writing and submitted as soon as possible. The department is to grant such a request without undue delay.
In cases where a course has been discontinued or major changes have been made a student should be guaranteed at least three examination occasions (including the ordinary examination occasion) during a time of at least one year from the last time the course was given.


Additional information:
Language of instruction: English.


Publicerad: fr 26 nov 2010. Ändrad: on 24 jan 2018