Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK016 - Strategic management of innovation and technology  
 
Kursplanen fastställd 2014-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPMEI
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Endast för MPMEI programstudenter
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D
Max antal deltagare: 90

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   13 Jan 2015 em V,  14 Apr 2015 fm M,  24 Aug 2015 em M

I program

MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Joakim Björkdahl
Bitr professor  Martin Wallin


Ersätter

TEK015   R&D strategy and organization


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte


Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


Innehåll


Organisation


Litteratur


ExaminationSidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.