Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA416 - Datastrukturer och algoritmer
 
Kursplanen fastställd 2014-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   16 Mar 2015 fm H,  20 Aug 2015 fm V
0205 Laboration 0,0hp Betygskala: UG   0,0hp    

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Univ adjunkt  Erland Holmström

Ersätter

TDA415   Datastrukturer

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/1bfdeaf5-8f38-4fc1-8fb2-877beb8dab36


  Gå till kurshemsida

 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Goda programmeringskunskaper i ett objektorienterat språk.

Syfte

Kursen skall ge goda kunskaper om vanligt förekommande abstrakta datatyper, datastrukturer och algoritmer, samt hur dessa används.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomgången kurs ska studenten
- känna igen situationer där de i kursen behandlade begreppen är tillämpliga.
- kunna konstruera klasser som implementerar abstrakta datatyper i ett objektorienterat språk.
- kunna uppskatta resurskrav för olika implementationer av datatyper och därmed göra motiverade val mellan tillgängliga alternativ.

Innehåll

Abstrakta datatyper. Enkel komplexitetsanalys av imperativ kod. Vanliga datastrukturer som fält, listor, träd och hashtabeller samt hur dessa kan användas för att implementera abstrakta datatyper som köer, prioritetsköer, lexika och grafer. Standardalgoritmer på dessa datastrukturer och deras resurskrav. Iteratorer. Metoder för sortering. Standardbibliotek för datastrukturer och algoritmer. Något om vanliga tekniker för algoritmdesign.

Organisation

Föreläsningar, övningar och laborationer.

Litteratur

Se kursens hemsida.

Examination

Skriftlig examen och laborationer.


Publicerad: fr 26 nov 2010. Ändrad: on 24 jan 2018