Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EMI084 - Kretsanalys
 
Kursplanen fastställd 2012-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKELT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   2,2hp 2,3hp   16 Jan 2015 em H,  17 Apr 2015 em V,  18 Aug 2015 em M
0211 Inlämningsuppgift 1,5hp Betygskala: UG   0,8hp 0,7hp    
0311 Laboration 1,5hp Betygskala: UG   0,7hp 0,8hp    

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Mikael Persson
Univ adjunkt  Bill Karlström

Ersätter

EMI082   Kretsanalys EMI083   Kretsanalys

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/e86fb00f-4db4-4ded-b75f-af5cd242a5b0


  Gå till kurshemsida

 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursens mål är att ge de grundläggande metoderna för analys av elektriska kretsar. Kursen skall ge både förståelse och färdighet. Vi kommer huvudsakligen att begränsa oss till linjära kretsar även om elektroteknikerns värld ofta är ickelinjär. Kursen behandlar likström och stationär växelström. Den transienta analysen och syntesmetoderna får vänta till de högre årskurserna.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

* Förstå innebörden av och kunna använda de kretstekniska begreppen och symbolerna. * Använda Ohms lag och Kirchhoffs lagar för att med mask- eller nodanalys lösa kretstekniska problem med utgångspunkt från ett givet kretsschema *Göra beräkningar i enkla kretsar med operationsförstärkare * Med hjälp av ett datorbaserat analysverktyg simulera en krets med ett givet kretsschema * Göra en stationär växelströmsanalys av en given krets * Bestämma frekvensfunktionen för passiva och aktiva filter med reella poler * Bestämma deras undre och övre gränsfrekvens och rita deras Bode-diagram * Göra beräkningar i enkla kretsar med transformatorer och magnetiskt kopplade spolar * Göra beräkningar på enkla trefaskretsar * Bestämma fyrpolsparametrar * Lösa transienta problem med ett reaktivt element

Innehåll

Grundläggande kretstekniska begrepp. Kirchoffs lagar. Mask- och nodanalys. Kretsteoremen. Operationsförstärkare. Komplexa metoden. Filter- och resonanskretsar. Bodediagram. Trefassystem. Laborationer som genomföres, dels praktiskt, dels med hjälp av ett datorbaserat analysverktyg. Laborationerna skall ses som ett komplement och ett stöd till föreläsningsmaterialet.

Organisation

Kursen går under läsperiod I och II och ges i form av föreläsningar och övningar. Obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter har till uppgift att stimulera Dig till att kontinuerligt träna att analysera elektriska kretsar.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas på kurshemsidan minst två veckor innan kursstart.

Examination

De teoretiska målen examineras med obligatoriska inlämningsuppgifter samt en tentamen med godkänd räknare som enda hjälpmedel. Inlämningsuppgifterna är sex till antalet och av samma typ som tentamensuppgifterna och kan därför ses som en kontinuerlig examination och en stimulans att bedriva studierna regelbundet under hela kursen. Obligatoriska laborationer med förberedelseuppgifter examinerar de mer praktiska målen. Under kursen ges en eller fler frivilliga duggor som kan ge bonuspoäng på tentamen.


Publicerad: fr 26 nov 2010. Ändrad: on 24 jan 2018