Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA547 - Objektorienterad programmering  
 
Kursplanen fastställd 2013-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKELT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

Kurstillfället är platsbegränsat. Kontakta studentcentrum om du inte själv kan lägga till kursen i ditt val.
Undervisningsspråk: Engelska

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Laboration 2,5hp Betygskala: UG   2,5hp    
0210 Tentamen 5,0hp Betygskala: TH   5,0hp   21 Mar 2015 em M   14 Apr 2015 em M,  21 Aug 2015 em M

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Univ lektor  Krasimir Angelov

Ersätter

TDA221   Programmeringsteknik E TDA546   Objektorienterad programmering E

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/aa82d967-3b97-4260-bc39-13dec3b7a12d


  Gå till kurshemsida

 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska kunna skriva, testa och dokumentera enkla Java-program, men också utveckla sin förmåga att förstå, och därmed kunna modifiera, felsöka och utvidga givna program.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förklara grundläggande begrepp inom imperativ och objektorienterad programmering, speciellt som de realiseras i det programspråk som används i kursen.
 • beskriva några standardalgoritmer, för till exempel sortering och sökning, samt veta var dessa återfinns i språkets standardbibliotek.
 • definiera klasser som modellerar enkla fenomen i objektorienterad anda, med inkapslade data som avläses och uppdateras via publika metoder.
 • definiera enkla subrutinbibliotek med utnyttjande av det använda programspråkets datatyper och styrstrukturer.
 • sätta sig in i ett givet program, bestående av flera klasser, i syfte att felsöka, utvidga eller förbättra programmets beteende enligt givna anvisningar.
 • skriva enkla händelsestyrda program med grafiskt gränssnitt.
 • använda och söka i programbibliotek för några standardändamål, som exempelvis grafiska gränssnitt och datastrukturer.
 • använda enkla verktyg för att skriva in, kompilera, exekvera och dokumentera program.
 • identifiera situationer i sin fortsatta utbildning där programmering kan vara ett effektivt hjälpmedel .
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper inom området programmering och datavetenskap.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp i imperativ och objektorienterad programmering, så som de realiseras i Java. Förutom de grundläggande språkkonstruktionerna och enkla riktlinjer för programutformning diskuteras och används ett antal klasser i Javas standardbibliotek. Syftet är därvid att visa på hur detta bibliotek ger möjlighet att skriva program, som bland annat
 • erbjuder grafiska användargränssnitt.
 • manipulerar ljud och bilder, som exempel på signal- och bildbehandling.
 • hämtar data från webben för vidare bearbetning.
 • kan hantera stora datamängder genom att använda färdiga klasser med effektiva datastrukturer.

Tillämpningar utvecklas för såväl desktop-miljö som mobiltelefoner.

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppövningar och handledning i samband med obligatoriska programmeringsuppgifter (laborationer).

Litteratur

Information om aktuell litteratur ges i samband med kursstart på kursens hemsida.

Examination

Skriftlig tentamen samt obligatoriska laborationer. Alternativa examinationsformer kan förekomma. På godkänd kurs utdelas betygen 3, 4 och 5.


Publicerad: fr 26 nov 2010. Ändrad: on 24 jan 2018